snip hersenen hij en zij eenzaamheid

Ongetwijfeld zijn er op deze wereld nog meer mensen die nog meer onderscheiden maken tussen diverse uitingsvormen van eenzaamheid. Eenzaamheid wordt dan bijvoorbeeld gecategoriseerd naar de situatie waarin ze optreedt, de duur, de naam die mensen er aan geven, enzovoort enzovoort.
Wetenschappers maken onderscheid tussen verschillende ‘soorten’ eenzaamheid.
Maar ze hebben niet allemaal dezelfde mening. Kijk maar:

  • Affectieve eenzaamheid: andere   mensen zeggen je niet zoveel en dus mis je ze ook niet, als je alleen bent (kluizenaar);
  • Sociale eenzaamheid: (isolement): een heel klein netwerk hebben, er alleen voor staan;
  • Situationele eenzaamheid: het gevoel opgesloten te zitten in je huis, … door de situatie (ziekte, werkloosheid, armoede, …);
  • Emotionele eenzaamheid: het gevoel dat het niet lukt om gevoelens te delen, missen van een intieme partner;
  • Chronische eenzaamheid: eenzaamheid die al jaren duurt en waarvoor men geen oplossing kan vinden;
  • Genetische eenzaamheid: er zijn aanwijzingen dat genen een rol spelen bij eenzaamheid. Dat kan betekenen dat je geprogrammeerd bent om een grotere behoefte te hebben aan intermenselijk contact; 
  • Existentiële eenzaamheid: mensen kunnen zich eenzaam kunnen voelen ongeacht de relaties die zij hebben. Deze vorm van eenzaamheid zou een existentiële aangelegenheid zijn, een zingevingsprobleem;
  • Voorbijgaande eenzaamheid: een tijdelijk verschijnsel na een ‘life-event’.

En mocht je denken dat dit alles is… vergeet het maar. Er zijn dikke boeken geschreven waarin nog veel meer ‘soorten’ eenzaamheid worden onderscheiden: metafysische eenzaamheid, kosmologische eenzaamheid, psychologische eenzaamheid, communicatieve eenzaamheid, afgescheiden eenzaamheid, positieve eenzaamheid (!).

Wij hanteren dit standpunt:

Eenzaamheid is altijd een signaal van het lichaam dat er een onbalans is in jouw verbinding met anderen.Het is meetbaar in de hersenen en heeft voorspelbare gevolgen voor het brein. Er is dus eigenlijk maar één soort eenzaamheid. Wat de overige omstandigheden zijn bepaalt hoe iemand het best kan omgaan met die eenzaamheid. Denk aan persoonskenmerken, tijdelijke situatie, gebeurtenissen in het verleden.

Dus niet elk soort eenzaamheid, maar elke persoon heeft een eigen aanpak nodig.

De oplossing is dan ook te vinden in een speurtocht naar wat je als individu nodig hebt en hoe je dat kunt realiseren. 

Het programma Creatief Leven helpt daarbij.

Het is het enige programma dat speciaal is ontwikkeld om alle aspecten van (chronsiche) eenzaamheid aan te pakken, ongeacht leeftijd of achtergrond.

Bij Faktor5 leer je hoe je anderen daarbij kunt helpen.