Over

Eenzaamheid Informatie Centrum is een uitgave van Jeannette Rijks, eenzaamheidsdeskundige van het eerste uur. Deze website is al sinds 2004 actief als expertisecentrum rond het onderwerp eenzaamheid. Het biedt informatie over eenzaamheid om zo veel mogelijk mensen te helpen die zich eenzaam voelen.

Jeannette Rijks over Eenzaamheid Informatie Centrum

Eenzaamheid Informatie Centrum

Op deze website deel ik mijn kennis, in de hoop dat mensen zichzelf beter kunnen helpen door goede voorlichting. Met mijn opleidingsinstituut Faktor5 verzorg ik deskundigheidsbevordering voor iedereen die zich wil bekwamen in hulp bij eenzaamheid. Dank zij die opleidingen kan deze website gefinancierd blijven.

Jeannette Rijks: 

“Zo ging het bij mij: in 2000 ontdekte ik dat ik voor iemand die hulp zocht bij eenzaamheid niets kon vinden. Ik begon een literatuurstudie en ben niet meer gestopt. Ik wilde een hulpsysteem ontwikkelen dat gefundeerd is in wetenschappelijk onderzoek. Dat is er nu. Het is een kruising tussen een cursus en therapie. Het heet Creatief Leven. En het werkt. In mijn bedrijf, Faktor5, train ik professionals die anderen graag beter willen helpen bij de aanpak van eenzaamheid. Op deze website van Eenzaamheid Informatie Centrum deel ik mijn kennis, zodat meer mensen zichzelf kunnen helpen.”

Uitgangspunten:

 • Wij zijn sociale wezens en hebben verbinding nodig
 • Eenzaamheid laat je ervaren dat die verbinding ontbreekt
 • Aan eenzaamheid moet je wat doen… Zelf!
 • Wie niet in staat is zelf iets te doen aan eenzaamheid, ontbreekt het òf aan kennis òf aan mogelijkheden – en die moeten er dan komen!
 • Hulpverlening moet daarop gericht zijn
 • Hulpverlening moet erop gericht zijn de ander in staat te stellen zelf eenzaamheid op te lossen
 • Hulpverlening bij eenzaamheid vraagt om specifieke deskundigheid

Alle punten die ik hierboven noemde zijn noodzakelijk voor het effectief aanpakken van eenzaamheid. Uitgewerkt vormen ze een enorm boekwerk. Het meeste daarvan is te vinden in mijn boek ‘De Eenzaamheidsparadox‘, dat in 2020 verscheen.

Wicked Problem

Eenzaamheid is wat genoemd wordt een wicked problem. Een wicked problem is alleen maar een Wicked Problem als je niet weet wat je eraan kunt doen en dus maar op allerlei manieren aan de slag gaat onder het motto: ‘we kunnen toch niet niets doen’. Dat is, wereldwijd, precies wat er gebeurt. Heel veel mensen doen heel veel dingen.

Het is typisch wat er gebeurt als mensen zich bewust worden van een probleem, inzien dat het echt heel erg is en op basis van hun menselijkheid in actie willen komen. Het laat zien dat we in wezen goed zijn. Dat we wat fout is willen goedmaken. Dat we willen herstellen wat misgaat en dat we het belangrijk vinden dat mensen gelukkig zijn en niet eenzaam.

Ken je zaakjes

Als je weet wat eenzaamheid is, weet je ook wat je er aan kunt doen. Daarbij moet je goed in de gaten houden dat eenzaamheid iets wezenlijk anders is dan sociaal geïsoleerd, en dat het ook enorm uitmaakt of eenzaamheid al langer duurt of niet. Wil je eenzaamheid aanpakken, of het nu voor jezelf is of voor een ander, dan moet je weten wat haalbaar is en wat niet. Ik wil er aan bijdragen dat mensen dat te weten komen. Zodat steeds minder mensen last van eenzaamheid zullen hebben.

De methodiek die ik heb ontwikkeld voor langdurige (chronische) eenzaamheid houdt rekening met de veranderde hersenfunctie van mensen die langdurig eenzaamheid hebben ervaren. Langdurige stress door eenzaamheid betekent ook dat mensen verminderd cognitief presteren, een verminderd gevoel van eigenwaarde en leerbaarheid hebben.

Meer, meer

Ja, ik leid met mijn bedrijf Faktor5 mijn eigen concurrenten op. Beter gezegd, collega’s. Omdat er nog miljoenen mensen een beetje hulp nodig hebben. Maar wie zich er ook mee bezig houdt, de aanpak van eenzaamheid zal met deze dingen rekening moeten houden:

 • Wie zich lang eenzaam voelt mist blijkbaar de competenties om adequaat te reageren op eenzaamheid en zelf de relaties te leggen en te onderhouden die nodig zijn
 • De hersenen van mensen die zich lang eenzaam voelen zijn structureel veranderd, wat een belemmering oplevert voor sociaal functioneren
 • Nieuwe dingen leren vraagt om fitte hersenen. Om neuroplasticiteit te vergroten en mensen te leren omgaan met eenzaamheid is nodig dat omstandigheden worden gecreëerd waarin die neuroplasticiteit wordt bevorderd.
 • Bovendien moet een leerproces plaatsvinden om te leren omgaan met relaties, zodat eenzaamheid voortaan gehanteerd kan worden. 

Jeannette Rijks

Update December 2020

KvK nr: 22057651

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Last van eenzaamheid?

Pak het aan met ons online programma
Meer over eenzaamheid?

Vind een specialist