Over

Stichting Eenzaamheid.info

De Stichting Eenzaamheid.info met ANBI status is opgericht in 2009 en momenteel gevestigd in Gennep. Volgens de statuten heeft de stichting ten doel:

Het verzamelen en verspreiden van informatie over eenzaamheid en hieraan gerelateerde onderwerpen, alsmede het adviseren en begeleiden van mensen om hiermee tot een leefbaarder bestaan te komen, alles in de ruimste zin van het woordHet verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur bestaat per december 2023 uit Jeannette Rijks (voorzitter) en Bart Schellekens (secretaris) en een vacature, namelijk die van penningmeester.

Gegadigden worden hierbij van harte opgeroepen zich te melden!

De Stichting biedt aan een breed publiek informatie via de website Eenzaamheid Informatie Centrum.

De Stichting heeft geen eigen inkomsten. De kosten worden voldaan door Jeannette Rijks; als vergoeding biedt de Stichting ruimte aan externe vermeldingen op de website, die nadrukkelijk onderscheiden wordt van de inhoud van de website door de vermelding: ‘gesponsorde inhoud’.

In 2023 werd door een crowdfundingsactie een filmpje gerealiseerd, dat gedoneerd is aan de Stichitng en nu als openingsfilm op deze website staat. 

De Stichting Eenzaamheid.info is als rechtspersoon ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 20150636. Het adres is: Langeweg 110, 6591XZ Gennep.

De website Eenzaamheid Informatie Centrum is een initiatief van Jeannette Rijks, eenzaamheidsdeskundige van het eerste uur. Deze website is al sinds 2004 actief als expertisecentrum rond het onderwerp eenzaamheid. Het biedt informatie over eenzaamheid om zo veel mogelijk mensen te helpen die zich eenzaam voelen.

Eenzaamheid Informatie Centrum

Op deze website deel ik mijn kennis, in de hoop dat mensen zichzelf beter kunnen helpen door goede voorlichting. Met mijn opleidingsinstituut Faktor5 verzorg ik deskundigheidsbevordering voor iedereen die zich wil bekwamen in hulp bij eenzaamheid. Dank zij die opleidingen kan deze website gefinancierd blijven.

Jeannette Rijks: 

“Zo ging het bij mij: in 2000 ontdekte ik dat ik voor iemand die hulp zocht bij eenzaamheid niets kon vinden. Ik begon een literatuurstudie en ben niet meer gestopt. Ik wilde een hulpsysteem ontwikkelen dat gefundeerd is in wetenschappelijk onderzoek. Dat is er nu. Het is een kruising tussen een cursus en therapie. Het heet Creatief Leven. En het werkt. In mijn bedrijf, Faktor5, train ik professionals die anderen graag beter willen helpen bij de aanpak van eenzaamheid. Op deze website van Eenzaamheid Informatie Centrum deel ik mijn kennis, zodat meer mensen zichzelf kunnen helpen.”

Uitgangspunten:

  • Wij zijn sociale wezens en hebben verbinding nodig
  • Eenzaamheid laat je ervaren dat die verbinding ontbreekt
  • Aan eenzaamheid moet je wat doen… Zelf!
  • Wie niet in staat is zelf iets te doen aan eenzaamheid, ontbreekt het òf aan kennis òf aan mogelijkheden – en die moeten er dan komen!
  • Hulpverlening moet daarop gericht zijn
  • Hulpverlening moet erop gericht zijn de ander in staat te stellen zelf eenzaamheid op te lossen
  • Hulpverlening bij eenzaamheid vraagt om specifieke deskundigheid

Alle punten die ik hierboven noemde zijn noodzakelijk voor het effectief aanpakken van eenzaamheid. Uitgewerkt vormen ze een enorm boekwerk. Het meeste daarvan is te vinden in mijn boek ‘De Eenzaamheidsparadox‘, dat in 2020 verscheen.

Wicked Problem

Eenzaamheid is wat genoemd wordt een wicked problem. Een wicked problem is alleen maar een Wicked Problem als je niet weet wat je eraan kunt doen en dus maar op allerlei manieren aan de slag gaat onder het motto: ‘we kunnen toch niet niets doen’. Dat is, wereldwijd, precies wat er gebeurt. Heel veel mensen doen heel veel dingen.

Het is typisch wat er gebeurt als mensen zich bewust worden van een probleem, inzien dat het echt heel erg is en op basis van hun menselijkheid in actie willen komen. Het laat zien dat we in wezen goed zijn. Dat we wat fout is willen goedmaken. Dat we willen herstellen wat misgaat en dat we het belangrijk vinden dat mensen gelukkig zijn en niet eenzaam.

Update december 2023

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content