David Baker: interpersoonlijke relaties

David Baker was Hoofd Onderzoek aan The Australian Institute. Momenteel is hij werkzaam bij Orygen, een instituut dat zich richt op mentale gezondheid van jongeren.

David Baker over eenzaamheid

Het Australian Institute is de meest invloedrijke progressieve denktank van Australië en is gevestigd in Canberra. Het doet onderzoek naar een breed scala van economische, sociale en ecologische vraagstukken om het publiek te informeren en het democratische proces doorzichtiger te maken. Orygen maakt zich sterk voor de geestelijke gezondheid van de jeugd.

David Baker over interpersoonlijke relaties:

Vertaling: Jeannette Rijks. Klik hier voor de originele tekst in het Engels

“Eenzaamheid is de ontkoppeling die je voelt tussen gewenste interpersoonlijke relaties en die je op dit moment ervaart. Terwijl de persoonlijke aard van deze ervaring het meten van eenzaamheid moeilijk maakt, is begrip van eenzaamheid belangrijk voor de ontwikkeling van een hele serie onderdelen van sociaal beleid.

Mensen die in eenpersoons-huishoudens wonen en éénoudergezinnen hebben gemiddeld bijna twee keer zoveel kans op eenzaamheid als mensen in meerpersoonshuishoudens.

Onder meerpersoonshuishoudens is het risico van het ervaren van eenzaamheid groter voor volwassenen met kinderen, maar dit geldt dan weer meer voor vrouwen dan voor mannen. (Echt-)paren met kinderen blijken eenzamer te zijn dan (echt-)paren zonder kinderen.

Dit suggereert dat minder mogelijkheden om actief volwassen relaties aan te gaan een negatief effect heeft op eenzaamheid. Ouderschap vraagt tijd en energie die nodig is voor het onderhouden van relaties en dat vormt een belangrijke factor in het ervaren van van eenzaamheid.

De mogelijkheid om met anderen om te gaan is de basis voor sociale samenhang en de manier waarop deze relaties worden ervaren bepaalt vervolgens of we ons eenzaam voelen.

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content