Hulp bij eenzaamheid…

Hulp bestaat in verschillende vormen. Om te beginnen: zoek je hulp voor jezelf of voor een ander? Maak je je zorgen om familie? Een kind, een ouder? Heb je een praktijk waarin je mensen begeleidt en merk je dat je meer wilt weten over hulp bij eenzaamheid? Of loop je tegen je eigen eenzaamheid aan en wil je er iets aan doen?

Hulp valt te verdelen in

Hulp voor jezelf:

Coaching naar minder eenzaam 

Therapie (ook om de oorspronkelijke oorzaak weg te nemen)

Ondersteuning in de vorm van gezelschap

Programma Creatief Leven

 Hulp voor een ander:

Een familielid kunnen begeleiden of adviseren

Als vrijwilliger weten wat je wel en niet kunt doen

Weten wat je kunt doen als betrokken buitenstaander

Een goede methodiek kennen als professionele coach, therapeut of counselor