Ben jij professional?

Ongeveer veertig procent van de Nederlanders heeft in meer of mindere mate last van eenzaamheid. Ernstige eenzaamheid varieert van ca. 8% bij jongvolwassenen tot ca. 12% bij ouderen. Zeer oude mensen (90 jaar en ouder) kennen zelfs gemiddeld gesproken 20% ernstige eenzaamheid. Onderzoek naar eenzaamheid in Nederland wordt de laatste jaren onder meer stelselmatig uitgevoerd door de GGD.

Elke professional heeft DUS met eenzaamheid te maken. Niet iedereen weet genoeg van eenzaamheid af om hier goed mee om te kunnen gaan. Omdat bij het woord ‘eenzaamheid’ vaak de gedachte bestaat dat er meer contacten moeten komen, zijn veel adviezen daarop gericht. Helaas is dat een van de vele misvattingen, die tot gevolg hebben dat veel mensen terecht teleurgesteld raken in de hulpverlening.

Er is een schrijnend tekort aan mensen die verstand hebben van eenzaamheid. Eenzaamheid wordt nogal eens verward met sociaal isolement of met alleen zijn.  90% Van de interventies bij eenzaamheid mislukt, door gebrek aan deskundigheid van de hulpverlener. Meer weten is beter helpen. Jij kunt hèt verschil maken het leven van je cliënt, als je haar of hem werkelijk kunt helpen bij eenzaamheid. Dat kan alleen met een goede opleiding.

Wil je weten of jouw kennisniveau voldoende is om te helpen bij eenzaamheid? Doe dan nu de kennistest voor hulpverleners. Houd jij je bezig met beleid rond de aanpak van eenzaamheid? Doe dan de test voor beleidsmakers.

Zo is er nog wel wat te winnen in de wereld van:

  1. Coaches
  2. Counselors
  3. Huisartsen
  4. Onderwijs
  5. Therapeuten
  6. Seniorenadviseurs
  7. Kraamverzorgenden
  8. Hulpverleners in de zorg
  9. Beleidsmakers in gemeenten
  10. Vrijgevestigde hulpverleners

Kijk hier voor informatie over deskundigheidsbevordering, beroepsgerichte trainingen en workshops.