Professionele hulp bij eenzaamheid

Professional wil zeggen: opgeleid om professioneel te handelen. Dat betekent dat elke vrijwillige die is opgeleid om professioneel te handelen ook een professional is. Maar wanneer ben je professioneel in de aanpak van eenzaamheid?

Professional mmv C.V. Percias via Pixabay

Het probleem

Ongeveer veertig procent van de Nederlanders heeft in meer of mindere mate last van eenzaamheid. Ernstige eenzaamheid varieert van ca. 8% bij jongvolwassenen tot ca. 12% bij ouderen. Zeer oude mensen (90 jaar en ouder) kennen zelfs gemiddeld gesproken 20% ernstige eenzaamheid. Onderzoek naar eenzaamheid in Nederland wordt de laatste jaren onder meer stelselmatig uitgevoerd door de GGD.

Elke professional in de hulpverlening heeft dan ook per definitie met eenzaamheid te maken. Niet iedereen weet genoeg van eenzaamheid af om hier goed mee om te kunnen gaan. Omdat bij het woord ‘eenzaamheid’ vaak de gedachte bestaat dat er meer contacten moeten komen, zijn veel adviezen daarop gericht. Helaas is dat een van de vele misvattingen, die tot gevolg hebben dat veel mensen terecht teleurgesteld raken in de hulpverlening.

Levensbedreigend

Als we met zijn allen niets doen aan ernstige, levensbedreigende eenzaamheid laten we in Nederland zo’n kleine zeven miljoen mensen in de kou staan en in België nog eens nog eens een slordige vijf miljoen. Er zal dus een systeem moeten zijn om al die mensen, volwassenen en kinderen die nu al rondlopen, te leren hoe ze beter kunnen omgaan met eenzaamheid. Totdat het systeem van preventie draait en naar behoren functioneert, zullen er veel mensen nodig zijn die anderen goed kunnen helpen bij het oplossen van hun eenzaamheid.

Mensen die verstand hebben van alle mogelijke problematiek die samenhangt met eenzaamheid, zodat ze niet alleen kunnen helpen, maar ook zo nodig kunnen verwijzen naar gespecialiseerde andere vorm van hulp. Bovendien moeten ze kunnen bepalen welke hulp het beste is in welk geval en daarnaast ook kunnen bepalen of een oplossing überhaupt wel een optie is.

Professionals hebben opleiding nodig

Het is een illusie te denken dat iedereen die nu beroepsmatig te maken heeft met eenzaamheid, op stel en sprong zo veel meer deskundigheid kan opdoen, dat zij of hij nu specialistische hulp kan geven. Maar het zou voor iedereen al een fantastische eerste stap zijn als zij de kennis van deze website hebben en die delen. Als zij anderen willen duidelijk maken dat je eenzaamheid zelf moet oplossen, maar dat dat niet altijd zonder hulp kan… en als ze dan ook nog willen en kunnen verwijzen naar goede hulp, dan komen we een eind verder.

Schrijnend tekort

Er is een schrijnend tekort aan mensen die verstand hebben van eenzaamheid. Eenzaamheid wordt nogal eens verward met sociaal isolement of met alleen zijn.  Van de interventies bij eenzaamheid mislukt het merendeel, door gebrek aan deskundigheid van de hulpverlener. Meer weten is beter helpen. Jij kunt hèt verschil maken het leven van je cliënt, als je haar of hem werkelijk kunt helpen bij eenzaamheid. Dat kan alleen met een goede opleiding.

Wil je weten of jouw kennisniveau voldoende is om te helpen bij eenzaamheid? Doe dan nu de kennistest voor hulpverleners. Houd jij je bezig met beleid rond de aanpak van eenzaamheid? Doe dan de test voor beleidsmakers.

Zo is er nog wel wat te winnen in de wereld van:

  1. Coaches
  2. Counselors
  3. Huisartsen
  4. Onderwijs
  5. Therapeuten
  6. Seniorenadviseurs
  7. Kraamverzorgenden
  8. Hulpverleners in de zorg
  9. Beleidsmakers in gemeenten
  10. Vrijgevestigde hulpverleners

Kijk hier voor informatie over deskundigheidsbevordering, beroepsgerichte trainingen en workshops.

Voor de jaaropleiding tot Specialist Eenzaamheid kijk hier.

Nu is het moment

Als er ooit een moment in de tijd is geweest dat het noodzakelijk is om te leren wat je kunt doen om je relaties goed en gezond te houden, dan is het nu. Als er ooit één moment is geweest waarop dat zinvol is, dan is het nu, nadat we voor het eerst in de geschiedenis massaal verstoken zijn geweest van ons gebruikelijke sociaal contact.

Wat we nodig hebben, allemaal, is de wetenschap dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel. Of je nu professional bent of niet, particulier of hulpverlener, kennis van hoe we onszelf kunnen verbinden met anderen is nooit belangrijker geweest dan nu.

Sociaal brein

Dat het samenleven met andere mensen kennis en vaardigheden van ons verwacht die we als mensheid nog te ontwikkelen hebben. Onze verbinding met andere mensen vormt ons brein, vormt ons leven, van begin tot eind. Hoe beter we erin slagen die verbinding goed te maken, des te gelukkiger wordt ons leven. Niet alleen van onszelf, maar van iedereen.

Kijk hier voor informatie over deskundigheidsbevordering, beroepsgerichte trainingen en workshops.

Voor de jaaropleiding tot Specialist Eenzaamheid kijk hier.

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content