Eenzaamheid en ouderen

Eenzaamheid en ouderen

Het beeld van de eenzame oudere heeft vaak geen relatie met de werkelijkheid. Omdat het beeld wel degelijk mensen angst aanjaagt voor de ouderdom, is het goed om de cijfers eens op een rij te zetten en te bekijken hoe de stand van zaken rond eenzaamheid en ouderen nu eigenlijk is.

Eenzaamheid bij Nederlandse ouderen in 2021

Eenzaamheid en ouderen

Kijken we naar de cijfers van vóór corona, dan zien we dat eenzaamheid echt toeslaat boven de 85 jaar. Dat is er niet beter op geworden. Eenzaamheid bij Nederlandse ouderen in 2021 Al sinds onderzocht wordt hoe het in ons land met eenzaamheid is gesteld weten we dat eenzaamheid een probleem is dat voor ouderen […]