Wetenschappers over eenzaamheid

Onderzoekers die zich bezig hielden met eenzaamheid waren van oudsher afkomstig uit het veld van de gerontologie, het onderzoek naar ouderen. Inmiddels is duidelijk dat eenzaamheid op elke leeftijd een negatieve invloed op het leven kan hebben. Toch is verreweg het meeste onderzoek nog gericht op het leven van ouderen, dus in handen van gerontologen. Inmiddels is ook een aantal mensen vanuit sociologie en neuropsychologie geïnteresseerd in het onderwerp eenzaamheid.

Wij vroegen een aantal vooraanstaande ‘eenzaamheids-wetenschappers’ uit binnen- en buitenland naar hun visie op eenzaamheid. Zo krijg je een breed beeld van hoe het onderwerp leeft bij onderzoekers. Deze wetenschappers gaven hun medewerking:

Dr. A. Machielse

Dr. John. T. Cacioppop

Dr. Th. Scharf

Dr. D. Baker

Henk de Vos

Wij blijven wetenschappers uitnodigen hier hun kennis te delen met een breed publiek.

Wie een overzicht wil van recent onderzoek, kan via deze link naar Nederlands onderzoek en via deze link naar Engelstalig onderzoek. Deze lijsten zijn niet volledig!

Wilt u op een specifieke zoekterm zoeken (bv. sociaal isolement, eenzaam, loneliness, etc.), gebruik dan dit zoekvak voor uw opdracht naar wetenschappelijk onderzoek.

Google Scholar