Boeken over eenzaamheid – de top 10

Onderstaande boeken vormen een selectie uit recent populairwetenschappelijk werk over eenzaamheid. De top-10 zit er vast bij, maar dat hangt van je eigen interesse af!

Een introductie in populairwetenschappelijke boeken over eenzaamheid

Eenzaamheid als thema

Boeken over eenzaamheid te over. In de literatuur is eenzaamheid zo oud als de mensheid. Het onderwerp is fascinerend omdat we er allemaal in ons leven mee te maken hebben. Net als in de muziek is in literatuur eenzaamheid een heel belangrijk thema. Als thema kennen we het al eeuwen, als onderwerp van onderzoek nog niet zo lang.

In verschillende wetenschapsrichtingen is onderzoek naar verbondenheid, hechting en eenzaamheid inmiddels op gang gekomen. Ook in de populairwetenschappelijke literatuur is eenzaamheid een groeiend onderwerp. Onderstaande boeken zijn een selectie.

Sammy Vienne: Klein boekje over eenzaam zijn. Boekje met persoonlijk verslag.

Hans Stolp: Eenzaamheid. Eenzaamheid als noodzakelijke stap in groei. Theologische benadering.

Noreena Hertz: De Eenzame eeuw

Cees Zweistra: Verkeerd Verbonden

Leslie Hodge: Eenzaam

Jeannette Rijks: De Eenzaamheidsparadox Eenzaamheid kun je alleen oplossen door verbondenheid. Maar verbinden lukt niet als je je eenzaam voelt. Hoe dat komt en wat je er aan kunt doen, daar gaat dit boek over.

Benedict Wells: Het einde van de Eenzaamheid

Eenzaamheid vanuit bijbels perspectief – Aukeline van Abbema

Eenzaamheid – Manfred Spitzer – Manfred Spitzer. Een psychiater onderzoekt eenzaamheid en komt tot schokkende conclusies.

Eenzaamheid signaleren in drie stappen _ jeannette Rijksn – Jeannette Rijks. Voor iedereen die als adviseur of hulpverlener met mensen werkt en wil kunnen diagnosticeren en verwijzen.

Denken met je hart – Hans Stolp  Zonder eenzaamheid geen geestelijke groei, zegt Hans Stolp vanuit zijn Christleijk geloof.

De Kracht van Eenzaamheid – Jeannette Rijks. Een introductie in het veld: wat is eenzaamheid, wat zijn de standpunten in de wetenschap. Met verhalen uit de praktijk ter illustratie. Voor het onderwijs op HBO-niveau.

Zicht op eenzaamheid. Achtergronden, oorzaken en aanpak – van Tilburg T., de Jong Gierveld, J. (red.) Cijfers en achtergronden. Onmisbare informatie voor wie zich met eenzaamheid bezig houdt.

Werkboek Creatief Leven – Jeannette Rijks Werkboek bij de cursus Creatief Leven, ook los te gebruiken als zelfhulpboek.

Mag een mens eenzaam zijn? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving – Ton Jorna e.a. Hedendaagse opvattingen vanuit Humanistische hoek.

Onmetelijke eenzaamheid Ton Jorma en Willem Voois. Voor wie een existentiële benadering wil lezen.

Eenzaam Nels Fahner. Een zoektocht naar betekenis, oorzaken en oplossingen

Eenzaamheid snappen in drie snelle stappen Jeannette Rijks. Een korte introductie, voor wie zich supersnel wil inlezen.

Stap uit je eenzaamheid Kyra Asatryan. Een boek om je te helpen als je nog niet zo lang eenzaam voelt. 

Eenzaamheid – troost door inzicht. Eenzaamheid als noodzaak voor verandering. Wie er liever niets aan doet, maar het graag ondergaat, vindt hier steun. 

Eenzaamheid hoeft niet E.J. Chopich. Een innnerlijk-kind-benadering, met oefeningen om de egocentrische volwassene te verzoeken met het innerlijk kind. 

Eenzaamheid bij jeugdigen. Van der Ploeg. Een van de zeer weinigen die eenzaamheid bij kinderen en jongeren bespreekt.

Eenzaamheid overwinnen. Doris Wolf. Maakt eenzaamheid inzichttelijk. Onder meer over hoe je alleen een rijk leven kunt leiden. Zelf zegt ze: ‘De snelle grote bevrijding uit de eenzaamheid bestaat niet.’

Lof der eenzaamheid.  Eenzaamheid als (zelfgekozen) alleen zijn. Durft iemand de eenzame dimensie van het leven nog aan? Voor wie dat durft of voor wie dat zou willen onderzoeken, is dit boek geschreven. 

Werken aan eenzaamheid. Linschoten. Een beschrijving van de mthodiek ‘Post-actief’, voor  ouderen. 

Kwetsbaar en eenzaam. Een SCP publicatie in het kader van de overheidsaanpak van eenzaamheid bij ouderen. 

Engelstalige boeken over eenzaamheid

Johan Hari – Lost connections

Ben Mijuskowic: The Philosophical Roots of Loneliness and Intimacy

Ben Mijuskowic: Feeling Lonesome

Ben Mijuskowic: Metaphysical Dualism, Subjective Idealism, and Existential Loneliness. Matter and Mind

Cacioppo: Loneliness. Nog steeds het standaardwerk van dit moment.

Lars Swendssen: A Philosophy of loneliness

Ami Rokach: The Psychological Journey To and From Loneliness

Ken J. Rotenburg: Loneliness in Childhood and Adolenscense

Over sociaal isolement en eenzaamheid

Hortulanus en Machielse: Sociaal isolement bij ouderen.

Anja Machielse: Onkundig en onaangepast

Over sociale media en eenzaamheid

Cees Zweistra: Verkeerd verbonden

Uiteraard zijn er vele malen meer interessante boeken over eenzaamheid te vinden. De bovenstaande geven voor de professional en de geïnteresseerde leek een mooie introductie.

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content