vraagteken in de hersenen bij eenzaamheidMannen en vrouwen zijn geen wezens die elk van een andere planeet komen. Mannen en vrouwen lijken meer op elkaar dan dat ze verschillen. Er zijn wel verschillen in de beleving van eenzaamheid, net zoals er verschillen zijn in de levensomstandigheden van mannen en vrouwen.

Andere aanpak nodig?

Voor het aanpakken van eenzaamheid is het niet nodig onderscheid te maken tusen een aanpak voor mannen en een aanpak voor vrouwen. Wel kan het plezierig zijn voor mensen om in een homogene groep geholpen te worden, maar of dat altijd zo verstandig is, is de vraag. Juist het oefenen in soepel omgaan met anderen, van welk geslacht ook, kan een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. 

Eenzaamheid oplossen bestaat altijd uit twee fasen: eerst moeten de gevolgen van eenzaamheid enigszins verminderen, zodat het brein weer wat normaler functioneert. (Minder bang, achterdochtig, etc.) en daarna moet de persoon op zoek naar wat er bij deze unieke persoon past als oplossing van eenzaamheid. Wat je kunt doen aan eenzaamheid is volstrekt individueel bepaald.