Kenniscentrum eenzaamheid

Kenniscentrum eenzaamheid: Het Eenzaamheid Informatie Centrum wil een bijdrage leveren aan de kennis rond eenzaamheid. Zodat meer mensen de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben.

Eenzaamheid Informatie Centrum bibliotheek kenniscentrum by Misticartdesign via Pixabay

Kenniscentrum over Eenzaamheid

Het Eenzaamheid Informatie Centrum wil een bijdrage leveren aan de kennis rond eenzaamheid. Zodat meer mensen de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben.

Hulp die echt werkt bij eenzaamheid, daar is enorme behoefte aan.
Goede hulp is gebaseerd op kennis van zaken. Kennis van eenzaamheid enerzijds en kennis van wat een ‘eenzaam brein’ nodig heeft anderzijds.

Het Eenzaamheid Informatie Centrum wil daar een bijdrage aan leveren.
Expertise rond het onderwerp eenzaamheid is hier volop te vinden.
Niet alleen op deze site, ook via de aangesloten netwerkpartners.

Waar vind je betrouwbare informatie over eenzaamheid?

Wetenschappelijk onderzoek is de meest betrouwbare bron. Maar het is niet altijd eenvoudig om de juiste bronnen te vinden in de onmetelijke berg publicaties die jaarlijks wereldwijd verschijnt. En tot overmaat van ramp 😉 zijn wetenschapers het vaak totaal niet met elkaar eens over allerlei onderwerpen. Zoals over eenzaamheid. Over wat het precies is. En hoe je het zou moeten meten.

Wat in de media verschijnt is vaak een herkauwen van eenmaal op internet gedeelde opvattingen. Die laten zich niet altijd onderbouwen. Vaak ook wordt gewerkt met gegevens van tientallen jaren oud, terwijl de wetenschap zich de afgelopen jaren sneller en sneller lijkt te ontwikkelen.

Voorbeeld: sociale en emotionele eenzaamheid

Dit onderscheid is voor het eerst gemaakt door Robert Weiss. Later onderzoek leek te bevestigen dat er inderdaad een tweedeling is tussen social en emotionele eenzaamheid. Inmiddels is echter in kringen van wetenschappers dit concept losgelaten. Niet alleen omdat er geen twee, maar drie soorten behoeften bleken te bestaan, zoals goed werd beschreven door de Amerikaanse psychologen Wendi Gardner en Marilynn Brewer[1], die overigens weer teruggrepen op werk van eerdere auteurs. Zij ontdekten dat mensen op drie manieren met elkaar verbonden zijn en dat je daarvoor globaal drie ‘soorten zelf’ hebt. Elk deel van jezelf speelt een andere rol in verschillende situaties.

Het indelen van eenzaamheid in soorten mag dan een mooie academische uitdaging vormen, het is voor hulpverleners niet zo vreselijk relevant. Het is bij het aanpakken van eenzaamheid namelijk altijd zaak om je behoeften in kaart te brengen, zodat je kunt gaan werken aan het vervullen van die behoeften.

Dat is iets wat geen hulpverlener voor je kan doen, dat is een taak van zelfonderzoek. Kortom, er zijn modes in wetenschappelijke opvattingen, er zijn rondzingende meningen en ideeën te over. Je oriënteren bij de bron is altijd het verstandigste. Dat kan via deze site.

Externe bronnen

Gebruik een van de opties hieronder om te  zoeken naar wetenschappelijk onderzoek:

Nederlandstalig wetenschappelijk onderzoek via Google Scholar

Engelstalig wetenschappelijk onderzoek via Google Scholar

Engelstalig onderzoek van 2000 tot 2020 via Academic search

Nederlandstalig onderzoek van 2000 tot 2020 via Academic Search

In Nederland vind je veel data prachtig gepresenteerd op de site van het RIVM

Internationale organisaties die zich bezig houden met eenzaamheid:

Engeland: Campaign to end loneliness (vooral voor ouderen)

USA: Web of loneliness

Australië: Reachout Australia

Internationaal: Togetherness Hub

Faktor5 leidt professionals op om effectief te helpen bij eenzaamheid.

Zoek in deze website

Deze website bevat een schat aan informatie die geschreven is met gebruikmaking van wetenschappelijke bronnen. Gebruik het zoekvak bovenaan de pagina om op een specifiek onderwerp te zoeken binnen deze website.

Deze website is in 2004 opgezet door Jeannette Rijks, die als pionier in Nederland geldt voor het vertalen van wetenschappelijk werk naar in de praktijk bruikbare vormen van aanpak van eenzaamheid. En naar teksten die we allemaal kunnen begrijpen. Zodat iedereen zich kan informeren over wat eenzaamheid is en wat je er aan zou kunnen doen in uiteenlopende situaties.

[1] Brewer, M. B., & Gardner, W. (1996). Who is this ‘We’? Levels of collective identity and self representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71(1), 83–93.

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content