Of het nu gaat om jezelf of om een ander, het is altijd goed te weten welke aspecten van een hulpvorm ten minste noodzakelijk wijn, wil deze kans van slagen hebben.

Deze factoren zijn allemaal van belang:

De aanpak moet passen bij de behoefte van de persoon

En nee, hiermee wordt niet bedoeld dat je de keus moet maken tussen een aanpak voor sociale of voor emotionele eenzaamheid. Vaak valt er voor de persoon tevoren niet eens te beoordelen van welk ‘soort’ eenzaamheid er sprake is, laat staan voor een ander. Juist het onderzoek naar waar de persoon behoefte aan heeft, moet onderdeel zijn van de hulp.

De aanpak moet passen bij de situatie van de persoon

Het is nogal een verschil of iemand pas weduwnaar is geworden, of dat deze mevrouw als jaren alleen leeft. Ook de gezondheidssituatie en de mogelijkheden die de persoon heeft, zowel fysiek als financieel, zijn hier bedoeld. Is er een netwerk, of juist helemaal niet? Het is nodig aan te sluiten bij de omstandigheden van de persoon.

De aanpak moet gericht zijn op vergroten van de zelfwaardering van de persoon

Mensen die zich lang eenzaam voelen hebben vaak een beeld van zichzelf dat niet overeen komt met wat anderen van hen vinden. Het idee dat ze het waard zijn te leven en gelukkig te zijn, is nogal eens lastig over te brengen aan iemand met eenzaamheid. Het is ook niet voldoende als een ander hen positief beoordeelt, ze moeten zichzelf positief (leren) beoordelen.

De aanpak moet bestaan uit wederzijds gelijkwaardig en herhaald contact

Het heeft nauwelijks zin iemand ‘van boven opgelegd’ te helpen. De kans dat hiermee een lage zelfwaardering alleen maar wordt bevestigd is groot. Echte hulp bij eenzaamheid veroorzaakt een verandering in het leven, een verandering van eenzaam naar niet-eenzaam. Dat kan alleen als er voldoende deskundigheid en voldoende tijd wordt geïnvesteerd om dat te bewerkstelligen.

Dit zijn geen voldoende, maar wel noodzakelijke factoren. Voor een aanpak met noodzakelijke en voldoende factoren is het belangrijk goed opgeleide deskundige hulp te hebben.