Over ons

Het Eenzaamheid Informatie Centrum is als netwerkorganisatie een virtueel platform. Het biedt informatie over eenzaamheid om zo veel mogelijk mensen te helpen die zich eenzaam voelen.

De website is opgezet door Jeannette Rijks, eenzaamheidsdeskundige van het eerste uur. Deze website is al sinds 2004 in diverse vormen actief.

Sinds 1 april 2014 is deze nieuwe website gepubliceerd.

Onze uitgangspunten:

  • Wij zijn sociale wezens en hebben verbinding nodig
  • Eenzaamheid laat je ervaren dat die verbinding ontbreekt
  • Aan eenzaamheid moet je wat doen... Zelf!
  • Wie niet in staat is zelf iets te doen aan eenzaamheid, ontbreekt het òf aan kennis òf aan mogelijkheden - en die moeten er dan komen!
  • Hulpverlening moet daarop gericht zijn
  • Hulpverlening moet erop gericht zijn de ander in staat te stellen zelf eenzaamheid op te lossen
  • Hulpverlening bij eenzaamheid vraagt om specifieke deskundigheid

Uitgever van deze site:

Jeannette Rijks

Ambachtenstraat 13

4731RE Oudenbosch

KvK nr: 22057651