Beleidsplan 2024

De Stichting Eenzaamheid.info met ANBI status is opgericht in 2009 en momenteel gevestigd aan de Langeweg 110, 6591 XZ Gennep. 

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 20150636.

 

Volgens de statuten heeft de stichting ten doel:

 

“Het verzamelen en verspreiden van informatie over eenzaamheid en hieraan gerelateerde onderwerpen, alsmede het adviseren en begeleiden van mensen om hiermee tot een leefbaarder bestaan te komen, alles in de ruimste zin van het woord; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.“

 

Dit doel wordt gerealiseerd door het onderhouden van deze website met informatie over eenzaamheid, bedoeld voor een breed publiek met als oogmerk mensen te ondersteunen die zelf op zoek zijn naar een manier om om te gaan met eenzaamheid. 

 

Het bestuur bestaat per december 2023 uit Jeannette Rijks (voorzitter) en Bart Schellekens (secretaris) en een vacature, namelijk die van penningmeester. 

 

Bestuurders ontvangen geen tegemoetkoming of onkostenvergoeding. 

 

De Stichting heeft op 1 januari 2024 geen eigen vermogen. De kosten voor het onderhouden van de website worden gedekt uit de opbrengsten van de advertenties die worden getoond. 

 

Voor 2024 is het plan:

  • meer informatie te bieden over verschillende vormen van aanpak van eenzaamheid zoals die in Nederland te vinden zijn,
  • de website te actualiseren en
  • diverse deskundigen te vragen een bijdrage te leveren in de vorm van een artikel dat in blogvorm op de website zal verschijnen. 

 

Januari 2024

 

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content