Jezelf helpen begint met goede informatie. Daarna kun je zelf besluiten of je hulp nodig hebt en van wie. Zoek je een hulpverlener, vraag dan waar deze is opgeleid om mensen te helpen omgaan met eenzaamheid. Accepteer alleen hulp van degelijk opgeleide of bijgeschoolde mensen. Eenzaamheid is belangrijk genoeg. Jij bent belangrijk.

Wie op dit moment van ellende niet weet waar ie het zoeken moet, belt  Sensoor, de telefonische hulpdienst 0900 0767 (5 cent per minuut). Dag en nacht zijn vrijwilligers bereikbaar voor een gesprek.

Je kunt ook contact opnemen met Korrelatie 0900 – 1450 (15 cent per minuut). Tijdens kantooruren zijn professionals beschikbaar.

Tijdelijke hulp Als je niet in staat bent zelf je situatie te verbeteren zijn er tal van organisaties die kortere of langere tijd hulp kunnen bieden. Je huisarts kan hierbij de weg wijzen.

Echt van de eenzaamheid af komen betekent individuele hulp zoeken, via de huisarts of rechtstreeks. Vraag advies tot je goed geholpen wordt. Vraag naar iemand die verstand van eenzaamheid heeft. Een goed opgeleide coach die bijgeschoold is in de aanpak van eenzaamheid, kan voor jou een wereld van verschil maken.

Bij het algemeen maatschappelijk werk in uw woonplaats kun je zonder verwijzing terecht. Vaak zijn er meer problemen dan alleen eenzaamheid. Laat wel weten dat eenzaamheid het probleem is waar je last van hebt, anders loop je kans te verdwalen in een verkeerde benadering. Let op: vrijwilligerswerk doen is prima, maar niet als oplossing voor eenzaamheid.

Ben je student? Ga dan naar het bureau studentenpsychologen bij jou op de hogeschool of universiteit. Denk niet daar daar eerstejaars zitten te oefenen. Zi j weten echt wat er met je aan de hand kan zijn en ze hebben vaak goede manieren om je te helpen.

Een cursus volgen. Bijvoorbeeld Grip op je Dip, Kleur je Leven of Creatief Leven. (Alleen de laatste is specifiek gericht op omgaan met eenzaamheid.)

Kosten/vergoedingen

U bent door de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten AWBZ verzekerd voor zorg die u nodig heeft voor psychische en/of psychosociale problemen. Informeer bij uw hulpverlener of hulp bij eenzaamheid daar onder valt.

Uw kosten zijn fiscaal aftrekbaar als ‘beroeps of buitengewone lasten. (Zie de site van de Belastingdienst) of raadpleeg uw accountant.

Wanneer u uitkeringsgerechtigde of werkende bent, vraag uw werkgever (Wet Poortwachter) of uw Arboarts naar de mogelijkheden.

Over deze links We doen ons best de links bij te houden.  We nemen uitsluitend informatieve links op, geen links naar commerciële organisaties. Mist u iets, laat het ons dan weten.

Let op! Sommige hulpdiensten zijn niet gratis. Houd in de gaten dat een tarief per minuut stevig kan aantikken.

Weet wat je doet Sommige nieuwsgroepen zijn vooral een verzamelplaats voor mensen met zielige verhalen. Het is heel moeilijk daar optimistisch onder te blijven.

 

Hulp nu!

Algemene hulp

Informatie

Sensoor (voorheen SOS telefonische hulpdienst

Humanitas

 Het RIVM heeft uitstekende informatie

Stichting Korrelatie

Home (start voor jonge moeders)

Welzijnszorg Nederland

Het luisterend oog

 Open je hart

Startpagina Geestelijke gezondheidszorg

Grip op je dip

De Thuiszorgstudent

 

Bijzondere hulp en informatie

Ouderen

Jongeren

Alcoholdebaas

Nationaal Ouderenfonds

Kindertelefoon

Hoogbegaafd

Seniorenweb

Pratenonline

Steunpunt Autisme Brabant

 

Internethaven

Hoogsensitief pagina

Dood en leven

Kopstoring

Verlegen mensen

Uitvaartnet

Intermobiel

Kringen (Homo-Lesbisch)

Over de dood

 

Stichting eigen gezicht

Suïcidepreventie

 

Stichting geheim geweld (kindermishandeling)

Info voor professionals

Relatiebemiddeling

Depressiecentrum

RIVM

Onafhankelijk advies

Normaal begaafd en autisme

Trimbos Instituut

(voor jongeren met kanker)

Verbinding

LESI expertisecentrum sociale interventie

HulpMix (Jeugdhulp)

Landelijke leesgroepen

Linkedingroep voor professionals

Contactplaats

Weduwen/weduwnaars lotgenoten

Onderzoek

Landelijk

Maatopmaat

Engelstalig wetenschappelijk onderzoek

Coalitie ERBIJ

Open je hart

Nederlandstalig wetenschappelijk onderzoek

Coalitie voor Inclusie

Linkedingroep voor professionals

Amerikaans

Thuiszorgpagina

Solink: koppelt kamerzoekende studenten aan ouderen

Web of Loneliness (US)