Eenzaamheid in het brein

Eenzaamheid versterkt zichzelf en vormt zo een patroon van ‘eenzaam zijn’.

Eenzaamheid en het brein

Eenzaamheid in het brein…

Alle gedachten, ideeën en gevoelens zijn in onze hersenen met elkaar verbonden door middel van neuronetwerken. Onze ervaringen maken dat verschillende ideeën, gedachten en gevoelens in dit netwerk aan elkaar gerelateerd raken.

Emoties: de werking van ons brein

Zo kan de gedachte aan “liefde” een gevoel van “pijn” oproepen vanwege slechte ervaringen met eerdere partners. Zo is liefde dan gekoppeld aan teleurstelling – boosheid – frustratie – angst en weer terug aan liefde. Zaken die in eerste instantie volledig los lijken te staan van elkaar houden toch verband, doordat ze ooit in ons leven aan elkaar gekoppeld zijn geraakt. 

Geconditioneerd

De fysieke (fysiologische) reactie of het gevoel dat wordt opgeroepen op basis van een situatie, geur, kleur, smaak, gehoor of gedachte noemen we conditionering. Het is een “stimulus-respons” reactie

Uit onderzoek is gebleken dat neuronetwerken die dagelijks relaties leggen met elkaar een langdurige relatie aangaan met elkaar. (‘Neurons that fire together, wire together’). De persoon wordt als het ware de emotie die hij dagelijks beleeft. Als dus eenzaamheid wordt ervaren zal dit zich steeds heviger gaan manifesteren in gedachte, gevoel en gedrag van deze persoon. 

Eenzaamheid in het brein

Je lichaamscellen kennen een geheugenwerking. Na veelvuldig bepaalde emoties te hebben beleefd zul je steeds sneller en gemakkelijker het emotionele gevoel ervaren dat je liever niet zou voelen. Bij het uitblijven van de “verslaafde emotie” zullen de betreffende lichaamscellen een signaal afgeven aan de hersenen.

De eerstvolgende aanleiding zal volledig worden aangegrepen om opnieuw de verslaafde emotie te ervaren inclusief alle “doemdenkende” scenario’s die daarbij horen. Op die manier voed je je eigen verslaving. Je houdt van wat je kent.

Onderzoekers zijn de afgelopen jaren op het spoor gekomen van de veranderingen die in het brein plaatsvinden als gevolg van eenzaamheid. Cacioppo had er al eerder over gepubliceerd, maar in 2019 kwam onderzoek in Duitsland uit. Lees hier de toegankelijke uitleg van dat onderzoek.

Ook in andere delen van de wereld is onderzoek naar de relatie tussen eenzaamheid en bepaalde functies in het brein op gang gekomen. Vaak is niet helder wat nu de oorzaak en wat het gevolg is, maar er is steeds meer bewijs voor de structurele veranderingen die het brein ondergaat als gevolg van eenzaamheid.

Nieuwe patronen aanleren

Om eenzaamheid in het brein aan te pakken is echt dus noodzaak eerst te besluiten dat je het anders wilt. Zonder zo’n bewust besluit zal je brein je eenzaam houden. Het wordt dus een beetje een gevecht tegen jezelf, dat veranderen van hoe je hersenen werken. Je zult dan ook nieuwe patronen in je elven moeten vestigen, en zoals je waarschijnlijk weet is dat niet eenvoudig.

Vandaar dat de methodiek Creatief Leven hier helemaal opgericht is: het biedt jou een gestructureerde zoektocht naar de patronen die in jouw leven het beste resultaat geven voor jouw individuele situatie. Met hulp en ondersteuning.

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content