Lesbisch en eenzaam

Iedereen die zich, om welke reden ook, anders voelt dan ‘de anderen’, loopt de kans zich behoorlijk eenzaam te voelen. Bij alle lastige dingen die je doormaakt in een samenleving die wordt overheerst door hetero’s komt eenzaamheid nog eens extra aan.

Lesbisch en eenzaam | Eenzaamheid.info

Lesbisch en eenzaam

Het een is niet perse het gevolg van het ander. Iedereen die anders is of zich anders voelt, loopt het risico zich eenzaam te voelen. Daarom is eenzaamheid ook zo ongelofelijk veel aanwezig, bij zo’n 40% van de bevolking vóór corona, daarna zeker meer. Er zijn onderzoeken gepubliceerd die aangeven dat sinds de lockdown globaal twee keer zo veel mensen zich eenzaam voelden als daarvoor.

Hoe ontstaat eenzaamheid

Eenzaamheid ontstaat als je patronen van verbinding met anderen verstoord zijn. Als het verwachtingspatroon dat je had van relaties niet klopt met de werkelijkheid. Iedereen die het gevoel heeft af te wijken van de norm kan zich dan ook eenzaam voelen. Zijn de normale patronen dan nog eens extra verstoord, bijvoorbeeld doordat je niet in de gelegenheid bent met de mensen om te gaan om wie je geeft, dan levert dat extra eenzaamheid op.

Anders zijn maakt eenzaam

Anders zijn of je anders voelen dan ‘de anderen’ maakt eenzaam. Dat geldt voor iedereen die ‘anders’ is, maar als jouw anders-zijn ook nog eens een stigma heeft, kun je je extra ellendig voelen. Bij alle lastige dingen die je doormaakt in een samenleving die wordt overheerst door hetero’s komt eenzaamheid nog eens extra aan.

Safe place

De maatschappij verandert razendsnel en de acceptatie van alles wat ‘anders’ is gelukkig ook. De realiteit is helaas dat veel mensen nog steeds als ‘anders’ worden gezien. Dat er nog steeds een fenomeen als ‘uit de kast komen’ bestaat. Dat zou er eigenlijk niet moeten zijn. En gelukkig wordt dat ook steeds minder. Je kunt daar zelf aan bijdragen door om te beginnen jezelf als normaal te beschouwen, wat in feite ook zo is. Je hoeft bovendien niet tegen de hele wereld te strijden, er zijn plekken war je jezelf kunt zijn, en dat is niet alleen je eigen huis. Er zijn offline, maar zeker ook online communities waar je je veilig kunt voelen.

Zolang je jezelf als slachtoffer ziet, geef je een ander ook de kans dat te doen. Liever niet doen, dus. Vaak is een probleem pas een probleem als jij het als een probleem ervaart. Hoe minder je de situatie bijzonder maakt en hoe minder aandacht je besteedt aan ‘anders zijn’, des te meer geaccepteerd wordt dat er verschillen bestaan die we moeten respecteren. Ieder mens moet leren omgaan met eenzaamheid. Het is dan ook absoluut geen exclusief LHBT probleem.

Jezelf zijn

Gelukkig zijn er plaatsen waar je mag zijn wie en wat je bent. Als je de weg niet weet, dan begint jouw zoektocht bij het COC. Toch kan er meer aan de hand zijn. Het kan dat jouw eenzaamheid samenhangt met het feit dat je lesbisch bent. Maar het kan ook een heel andere oorzaak hebben. Vaak is het niet zonder meer verstandig om te proberen door ‘erop uit te gaan’, je eenzaamheid op te lossen. Meestal is het slim eerst bij jezelf te rade te gaan over wat je nu eigenlijk precies zoekt in het leven. Eerst lekker in je vel, dan op zoek naar anderen…

Het kan zijn dat je specialistische hulp nodig hebt omdat je als klein kind al last had van eenzaamheid. Dat krijg je niet in een middagje voor elkaar. Het kan zijn dat je met een speciaal programma heel goed via de weg van zelfkennis, lekker op weg raakt. Oriënteer je op eenzaamheid. Denk vooral niet dat jij de enige bent. Of zelfs maar een van de weinigen. De cijfers zijn duidelijk: 40% van de bevolking heeft (te veel) last van eenzaamheid.

We hebben allemaal af en toe een scheut lef nodig om het leven aan te kunnen, dus ook jij. Aan eenzaamheid moet je iets doen voor het zich vast in jouw leven heeft genesteld.

Kom op voor jezelf. Zoek hulp.

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content