Kerstmis – feest van licht, van wedergeboorte, van dat-er-goddank-weer-bijna-een-jaar-om-is…

wat ik met kerst mis

Voor miljoenen mensen is Kerstmis een fijn feest. Voor miljoenen niet. Even los van degenen voor wie Kerstmis een nietszeggend of heidens feest is, er zijn in de Christelijke wereld zo’n dikke twee miljard gelovigen. Er zijn in de wereld in vrijwel elk land op dit moment zo’n tien procent chronisch eenzame mensen. Nog eens 30% van het totaal voelt zich af en toe (en misschien juist ook wel met Kerst) eenzaam. Er zijn dus tweehonderd miljoen erg eenzame mensen. Daar kan ik mij helemaal niets bij voorstellen.

In Amsterdam wonen 780000 mensen. Daarvan zijn er 78000 erg eenzaam. Daar kan ik me ook niets bij voorstellen. Want wie zijn dat dan> Waar wonen ze?

In Oudenbosch wonen 12810 mensen. Daar zijn dus 1281 mensen erg eenzaam. Maar ook van al die twaalfhonderd mensen heb ik geen idee waar ze uithangen. Zitten ze TV te kijken? Een boek te lezen? Een speeltje te doen in hun eentje?

Laten we alsjeblieft de familie-kerstvieringen niet heilig verklaren. Er is heel wat spanning en gejank, ruzie en stil verwijt. Maar alsjeblieft, als je familie hebt, laat dan niet de kans voorbijgaan die stress te krijgen, die ruzie te hebben, dat stil verwijt te voelen. Want daarnaast is er ook de liefde, de warmte, de verbondenheid. Die we geen van allen kunnen missen. Niet met Kerst, niet in de rest van ons leven.