Pesten op de werkvloer

Als we denken aan pesten dan denken we meestal direct aan kinderen op school. Het komt echter veel vaker dan wij verwachten voor dat volwassenen worden gepest op de werkvloer.

Pesten op de werkvloer
Beeld Henryk Nistrój via Pixabay

Eenzaamheid door pesten op de werkvloer

Elke dag gaat een half miljoen mensen met lood in de schoenen naar het werk, omdat zij worden gepest door hun leidinggevende of door collega’s. Voor de psyche van de mens heeft dit een enorme impact: depressie, stress, eenzaamheid en burn-out liggen op de loer. Eén op de tien zelfmoorden zou zelfs veroorzaakt kunnen zijn door pesten op de werkvloer. Helaas rust er een enorme taboe op dit onderwerp en dat zou doorbroken moeten worden.

Stiekem

Pesten valt meestal niet gelijk op. Het gaat heel geleidelijk en geniepig. Op het moment dat het gaat opvallen is het al te laat en zit iemand er al middenin. Om de situatie dan weer een positieve wending te geven is vaak heel moeilijk. De gevolgen van pesten treffen ook niet alleen de medewerker, maar ook diens partner, kinderen, ouders, andere collega’s, de afdeling en het functioneren van het hele bedrijf. De economische gevolgen kunnen ook groot zijn.

Nieuwkomer

Meestal ontstaat pesten op het moment dat iemand als nieuwe medewerker op een afdeling gaat werken, waarbij deze medewerker de vaste patronen en gebruiken nog niet kent, of in de ogen van collega’s te ambitieus is. Pestkoppen handelen veel vanuit afgunst, maar het kan ook iemand overkomen die niet veel zelfvertrouwen heeft, uiterlijk net even anders is dan anderen of mensen met een beperking. Pesten kan levenslange trauma’s opleveren als er geen aandacht aan wordt geschonken. Denk hierbij aan nachtmerries, angst en wantrouwen.

Praten

Praten over het pesten is voor de meesten moeilijk en voelt als een taboe, want wie wil toegeven het doelwit van pesten op de werkvloer te zijn? Hierdoor kan iemand steeds verder wegzakken in de ellende, tot het moment dat het simpelweg niet verder kan gaan en het ‘lijntje’ breekt. Veelvuldig komen de slachtoffers thuis te zitten met een depressie of burn-out, waarbij veel eenzaamheid wordt gevoeld. En juist actie ondernemen en er over praten kan levensreddend zijn!

Intimidatie

Naast pesten op de werkvloer kan seksuele intimidatie dezelfde uitwerking hebben. Hierover praten met de omgeving is lastig en de situatie gaat vaak van kwaad tot erger. Klachten van deze aard worden vaak ook niet serieus genomen en het kan zelfs voorkomen dat er een verhaal van wordt gemaakt alsof je er zelf om gevraagd hebt! De meest positieve mensen kunnen hierdoor elke vorm van zelfvertrouwen verliezen. Het is daarom zaak er zo snel mogelijk iets aan te doen.

Jolanda Schoorl – Forever Zorgadvies


Pesten komt al voor bij kleine kinderen. Leren kinderen niet meteen dat dit gedrag niet getolereerd wordt, dan nemen ze dit gedrag mee, de rest van hun leven. Veel te veel kinderen nemen inderdaad dit gedrag mee, omdat er in opvoeding en onderwijs te weinig aandacht is voor hoe mensen met elkaar omgaan. Ook volwassenen worden daardoor met de regelmaat van de klok gepest, waarbij vaak een groot gevoel van onmacht is bij degene die gepest wordt, maar ook bij de omstanders, bij de mensen die het zien gebeuren maar niet weten hoe ze kunnen ingrijpen.

Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor een klimaat waarin iedereen zich goed voelt en waar niet wordt gepest, maar die ideale wereld is helaas niet altijd de werkelijkheid. Natuurlijk zou een werkgever meteen actie moeten ondernemen, om te zorgen dat iedereen zich ontspannen met het werk kan bemoeien… maar ook werkgevers die erop worden aangesproken voelen zich vaak machteloos.

Je kunt de wereld niet veranderen, wel jezelf…

Je kunt je ongelofelijk eenzaam voelen als je in de situatie terecht komt waarin je gepest wordt. Wacht niet met hulp inroepen, want het wordt niet vanzelf beter. Vraag een coach of zoek hulp van een specialist eenzaamheid, die kan je steunen en sterker maken. Die helpt je een plan te maken dat bij jou past, zodat pesters geen vat meer op je hebben.

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content