Het model van Bateson in relatie tot eenzaamheid

Gregory Bateson was een man met een brede belangstelling. Zoek hem maar eens op, op Wikipedia, maar ook bijvoorbeeld bij NLP-websites.

Bateson  ontwikkelde een model (dat door Robert Dilts is aangevuld) van verandering dat verschillende niveaus omvat.

 

 

De onderlinge samenhang tussen de logische niveaus wordt door Bateson als volgt gedefinieerd:

  • Een hoger logisch niveau organiseert de informatie op de onderliggende niveaus
  • Veranderingen en leerprocessen op een bepaald logisch niveau vragen om stabiliteit op het naast hogere niveau
  • Een verandering op een hoger logisch niveau zal veranderingen op de lagere niveaus teweeg brengen
  • Een verandering op een lager logisch niveau kan verandering op een hoger niveau teweeg brengen
  • De oplossing voor een probleem ligt doorgaans op een ander (hoger of lager) logisch niveau dan het probleem zelf
  • Op ieder logisch niveau verlopen de leerprocessen anders en komen veranderingen op een andere manier tot stand

Wie zich eenzaam voelt wil daar verandering in aanbrengen. Vaak wordt gedacht dat een verandering op het niveau van de omgeving (bezoekjes, uitjes) daar een goede aanpak voor is. Eenzaamheid is echter een probleem op het niveau van identiteit. Dat betekent dat eenzaamheid aanpakken verandering vraagt op ten minste dat niveau. Het betekent ook dat alle verandering op lagere niveaus weinig kans op succes bieden.