Effectiviteit van de methodiek Creatief Leven

De gegevens laten een consistent beeld zien waarbij na de cursus van 8 weken, de Eenzaamheidsscore van de deelnemers afneemt en de Vitaliteitscore toeneemt.

Werkboek Creatief Leven

Door middel van voor- en nametingen wordt bij het geven van een cursus steeds nagegaan wat de effecten zijn van de cursus Creatief Leven.

Evaluatie cursus Creatief Leven

Een analyse van vóór en na metingen van 54 cursisten in 10 cursussen gegeven in de periode 2014 – 2018

Samenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van de groepscursus Creatief Leven, gegeven door Jeannette Rijks en een aantal docenten opgeleid door Faktor5 in de periode 2014 – 2018. Aan de cursussen namen in totaal 65 cursisten deel, waarvan 54 de hele cursus hebben afgemaakt en de eindevaluatie ingevuld.

Consistent beeld

De gegevens laten een consistent beeld zien waarbij, na de cursus van 8 weken, de Eenzaamheidsscore van de deelnemers afneemt en de Vitaliteitscore toeneemt. De Eenzaamheidsscore is een maat voor gevoelens van eenzaamheid bij de cursist. De Vitaliteitscore is een maat voor de subjectieve beleving van de cursist een netwerk te hebben waar hij/zij een beroep op kan doen. Dit is een belangrijke factor bij het verder zelfstandig overwinnen van eenzaamheid.

Kleine groepen

De groepsgrootte waarin de cursussen gegeven worden (2 tot 11 cursisten) is te klein om statistische analyses op toe te passen. Dankzij het gebruik van een vaste vragenlijst, gebaseerd op de diagnostische vragenlijst van Jeannette Rijks, was het mogelijk een statistische analyse te doen op de totale groep van alle cursisten.

Hiermee is aangetoond dat de verbetering van Eenzaamheidsscore en Vitaliteitscore niet berusten op toevallige fluctuaties en meetfouten, maar statistisch significant zijn. Opmerkelijk is dat de analyse aan de hand van de vragenlijst van De Jong Gierveld en Van Tilburg nog sterkere verbetering aantoonde. Aangezien deze vragenlijst niet gemaakt is voor individuele metingen, kan hieraan geen conclusie worden verbonden.

Het rapport is hier te downloaden. 

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content