Cursus Creatief Leven erkend als “Goed onderbouwd”

Cursus Creatief Leven erkend

De erkenningscommissie ‘Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid’ heeft de interventie Creatief Leven beoordeeld en als “Goed onderbouwd” erkend.

Cursus Creatief Leven erkend

Creatief Leven is een cursus voor jongeren en volwassenen die zich eenzaam voelen. Een cursus waarin je leert op een nieuwe, creatieve manier vorm te geven aan je leven: je leeft creatief. Tijdens acht wekelijkse bijeenkomsten gaan deelnemers onder deskundige begeleiding aan de slag met oefeningen om in een individueel traject gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Bovendien leer je hoe je voortaan zo kunt omgaan met eenzaamheid dat het geen probleem meer is.

Creatief Leven is ontwikkeld door Jeannette Rijks van Faktor5. Doel van de cursus is het verminderen en hanteren van eenzaamheid. De cursus brengt je in de eerste plaats in contact met zichzelf, met je eigen wensen en mogelijkheden, waardoor je zelfbeeld positiever wordt. Je leert nieuwe relaties aan te gaan, bestaande relaties te onderhouden en om te gaan met het verlies van contacten.

Een van de pijlers van de cursus is het gericht zijn op de toekomst, op positieve resultaten. Alles is erop gericht prettige ervaringen op te bouwen en (soms opnieuw) te ontdekken waar jouw sterke kanten zitten. Ook leer je in deze cursus hoe het omgaan met andere mensen leuker te maken is.

De naam Creatief Leven verwijst ernaar dat jij bepaalt hoe je wilt omgaan met je leven en je relaties: je geeft vorm aan je leven, je leeft creatief. Dat de cursus Creatief Leven erkend is is natuurlijk fijn, maar dat ie werkt is natuurlijk zeker zo belangrijk! Mensen die de cursus hebben gevolgd zijn vrijwel zonder uitzondering heel enthousiast: “er is een wereld voor me open gegaan“.

Veel complimenten

De erkenningscommissie is enthousiast over de interventie Creatief Leven. Zij vinden het “een zeer relevante, mooi afgebakende en laagdrempelige interventie. De onderbouwing is sterk.”

“De commissie is vol lof over de onderbouwing van de interventie, ‘een juweeltje”.

Het uitgangspunt van positieve psychologie/gezondheid vind je er overal in terug. De interventie is goed uitgewerkt en gedocumenteerd. Creatief Leven is eenvoudig uit te voeren en in te zetten als interventie voor een omvangrijk maatschappelijk probleem. De erkenningscommissie heeft ook een aantal verbeterpunten voor de beschrijving en onderbouwing. Die worden inmiddels al dankbaar opgepakt.

Subsidie van ZonMw

Voor het erkenningstraject was subsidie beschikbaar vanuit de ZonMw subsidieronde ‘Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning’. Met een team bestaande uit Jeannette Rijks (Faktor5), Liane Wolfert en Sandra van den Berg (Bureau LWPC), Jeannet van Olst (ervaringsdeskundige), Leanne Reijnen (GGD Hollands Midden), Addi van Bergen (AWPG NZH) en Aglaia Zedlitz (Universiteit Leiden) is gewerkt aan het beschrijven, onderbouwen, evalueren ten behoeve van de inschrijving in de databank en ten behoeve van het verduurzamen van Creatief Leven.

Criteria voor “goed onderbouwd”

Inschrijving in de databank effectieve sociale interventies betekent heel wat. De criteria voor “goed onderbouwd” zijn dat de interventie goed beschreven is. Dan gaat het over aanleiding, doelgroep, doelen, randvoorwaarden, overdraagbaarheid en praktijkervaringen. Daarnaast moet de werkzaamheid van de interventie onderbouwd zijn met wetenschappelijke modellen, theorie en/of literatuur. Dat is heel degelijk gedaan. Dat is ook de reden dat de Cursus Creatief Leven erkend is.

Samenhang eenzaamheid, aan te pakken factoren en doelen

Cursus Creatief leven erkend – en hoe nu verder?

Creatief Leven is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie. In deze databank staan interventies op het gebied van welzijn, participatie en sociale zorg, uitgesplitst naar thema en beoordelingsniveau (Goed beschreven, Goed onderbouwd, Effectief). Door plaatsing in de databank krijgt een interventie meer bekendheid en door de systematische beschrijving wordt kennis beter overdraagbaar. Maar daarmee is de kous niet af. We werken voortdurend aan het verbeteren en uitbreiden van de methodiek

Zo wordt momenteel gewerkt aan een versie die geschikt is voor mensen met een taalachterstand of voor mensen die minder taalvaardig zijn.

Creatief Leven wordt in steeds meer plaatsen aangeboden. Informeer in jouw gemeente of kijk hier.

Nieuwsgierig geworden?

Filmpje

Ervaringen deelnemer aan de cursus Creatief Leven

Website

Faktor 5 Deskundigheid in de aanpak van eenzaamheid

TV terugkijken

‘Nooit meer alleen’, een zevendelige serie van omroep MAX over het leven van vijf eenzame mensen die bouwen aan een nieuw sociaal netwerk d.m.v. de cursus.

Het proces van beschrijving ten behoeve van de erkenning is mogelijk gemaakt door een subsidie van

Logo ZonMw

Binnenkort volgt op onze site meer over erkende interventies rond eenzaamheid.

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Meer lezen?

Eenzaamheid en het brein

Eenzaam brein?

Eenzaam brein Een onderzoek (Je kunt het hier vinden) toont aan dat de hersenen van eenzame individuen op uiteenlopende manieren

Lees verder »

Sponsored content