Tot een volgend bezoek!

Heb je liever de inhoud van dit programma in boekvorm, bestel dan het werkboek ‘Creatief Leven’.

Het is te bestellen via deze pagina