Beelden over eenzaamheid

In 2012 is door de Stichting Eenzaamheid.info een kennistest afgenomen. Deze test meet hoe goed iemand op de hoogte is van de wetenschappelijk aangetoonde feiten rond eenzaamheid. Wij hebben de data van 256 respondenten verwerkt. De uitkomsten geven een indruk van de beelden die leven bij eenzaamheid.

Toelichting per vraag

 1. 89% van de respondenten meent dat eenzaamheid in de afgelopen 20 jaar is toegenomen. In werkelijkheid, gebaseerd op de cijfers van CBS is eenzaamheid licht afgenomen. Slechts 3% van de respondenten gaf een correct antwoord.

 2. 84% van de respondenten meent dat mensen eenzamer worden naarmate ze ouder worden. Uit onderzoek blijkt het tegendeel.

 3. Alleenstaande mannen van 90+ is eenzaamheid procentueel het grootst. 61% koos het juiste antwoord.

 4. De vraag naar de grootste aantallen mensen die last hebben van eenzaamheid leverde dit beeld op:

  • 49% denkt dat het gaat om gepensioneerden en
  • 19% denkt dat dit de schoolgaande jongeren zijn.
  • Een derde deel van de respondenten gaf het correcte antwoord: de meeste mensen die zich eenzaam voelen bevinden zich in de beroepsbevolking.
 5. Bijna een vijfde deel van de respondenten denkt dat mensen die last hebben van eenzaamheid meestal een gebrek aan sociale vaardigheden hebben. Gelukkig geeft 82% wel het correcte antwoord, namelijk dat dit absoluut niet het geval hoeft te zijn.

 6. 60% van de respondenten meent dat eenzame mensen in contact brengen met elkaar een oplossing is voor eenzaamheid. Onderzoek toont aan dat dit eenzaamheid juist kan verergeren. Simpelweg komt het erop neer dat bij gebrek aan werkelijke hulp (waardoor mensen leren hoe ze zich beter kunnen voelen) mensen vooral dieper in de put raken als ze zien dat anderen hun probleem net zo min kunnen oplossen. Gevaarlijke actie dus, die kan leiden tot depressie.

 7. Dat eenzaamheid je afweersysteem aantast wist 89% van de respondenten.

 8. Twee derde van de respondenten denkt dat huisbezoek bij ouderen, om na te gaan of ze last hebben van eenzaamheid, verstandig is. Aangetoond is dat dit niet het geval is.

Conclusie

Eenzaamheid wordt door een overweldigende meerderheid beleefd als een toenemend probleem in onze samenleving. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid. Mogelijk is er wel meer belangstelling voor het thema en is het minder een taboe.

De antwoorden op de vragen over welke bevolkingsgroepen het meest last hebben van eenzaamheid laten zien dat we hierbij vooral aan ouderen denken. De onderzoeksgegevens weerleggen dit beeld.

De respondenten weten in overgrote meerderheid dat langdurige eenzaamheid slecht is voor de gezondheid en dat mensen die last hebben van eenzaamheid geen gebrek aan sociale vaardigheden hoeven te hebben.

Helaas denken we nog steeds dat sociale interventies oplossingen kunnen zijn voor eenzaamheid. Er komt steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat dit niet zo is.

.De conclusie is gerechtvaardigd dat er nog heel wat te verbeteren valt aan het beeld dat bestaat over eenzaamheid.

Dit verslag kwam tot stand door een samenwerking tussen: