Eenzaamheidstest

Doe de eenzaamheidstest | Eenzaamheid.info

Diagnostische zelftest eenzaamheid en vitaliteit

Met deze test krijg je een beeld van hoe jij ervoor staat als het gaat om eenzaamheid, bovendien krijg je een score voor vitaliteit. Dat laatste cijfer geeft aan of er factoren zijn die het aanpakken van eenzaamheid wel of niet belemmeren.

Eenzaamheidstest meet 2 dingen

De ‘eenzaamheidsscore‘ geeft aan hoe het met de mate van eenzaamheid staat op een schaal van 0 tot 50. Bij 0 is er geen sprake van eenzaamheid. Hoe hoger de score, des te groter de eenzaamheid.

De ‘vitaliteitsscore‘ geeft aan of er omstandigheden zijn die het voor jou meer of minder eenvoudig maken zonder hulp je eenzaamheid op te lossen. Deze score gaat ook van 0 tot 50. Hoe hoger de score, des te groter jouw vitaliteit. Heb je een lage score dan is het wel erg moeilijk zonder hulp de eenzaamheid op te lossen.

Uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf of je wel of niet iets aan je situatie wilt veranderen. Met de uitslag van de test heb je enerzijds houvast bij het bepalen hoe je dat doet, anderzijds is de uitslag voor een hulpverlener een goede indicatie van welke hulp voor jou het meest zinvol is.

Is het nodig dat je hulp inroept of lukt het je wel om er zelf uit te komen? En als die hulp dan nodig is, wat is dan voor jou de verstandigste keus? Doe de test en je weet meer.

Anonieme test

De test is volledig anoniem, de uitslag wordt niet aan je opgestuurd. Zo voorkomen we dat er ooit iets met jouw gegevens zou kunnen gebeuren: we hebben ze niet. Je krijgt de uitslag in de vorm van een rapport met advies op je scherm te zien. Wij krijgen de uitslagen niet te zien! Met de uitslag kun je bepalen welke stap je wilt nemen. Zoek je hulp, neem dan het rapport mee, de hulpverlener kan hiermee een bepaalde vorm van hulp voorstellen. 

De test bestaat uit een eenvoudige online vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Het ontwikkelen van een goede test kost tijd en geld. Deze test is bovendien niet een simpel testje, maar een diagnostische test. Je krijgt dus advies op basis van jouw antwoorden. Dat betekent dat je niet alleen informatie krijgt over je huidige situatie, maar ook een advies over wat in jouw geval het verstandigste is.

Disclaimer

Deze Diagnostische Eenzaamheidsvragenlijst is een instrument om te na te gaan:

  • in welke mate er sprake is van eenzaamheid, zo ja
  • welke vorm dat is en of er belemmerende factoren zijn bij het aanpakken van eenzaamheid in dit individuele geval
  • welke hulp in dit individuele geval zinvol kan zijn.

Op basis van de uitslag kan een deskundige bepalen welke hulp het best kan worden ingezet.

Meer informatie

Lees hier meer uitgebreid over deze eenzaamheidstest

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content