Verlegenheid

Het komt in veel vormen en gradaties voor. Bijna iedereen is verlegen voor een grote zaal vol mensen, maar er zijn ook mensen die hun huis niet uit durven.
Verlegenheid wordt vaak in verband gebracht met eenzaamheid. Ten onrechte. Eenzaamheid is het gevolg van verstoringen in je leven. Verstoringen die niet zijn hersteld op een manier die voor jou goed is. Verlegenheid kan het wel moeilijker maken om er iets aan te doen, maar de oorzaak van eenzaamheid is het niet!

Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de mensen verlegen is. De helft van hen voelt verlegenheid als een zware last en wil daar van af. Veel genoemde situaties die verlegen mensen moeilijk vinden zijn:

  • Binnenkomen in een volle kamer, bijvoorbeeld bij een feestje.
  • Voor een kassa in de rij staan.
  • Een groepje mensen dat lacht als je voorbij loopt.
  • Omgaan met collega’s.
  • Als je hulp nodig hebt daar om vragen.
  • Een sollicitatiegesprek.
  • Een functioneringsgesprek met de baas.
  • Kennismaken met iemand van het aantrekkelijke geslacht.
  • Een conflict.
  • Tijdens een vergadering iets vragen of je mening geven.

Kern van het probleem is onzekerheid. ‘Doe ik het wel goed’ is de vraag die je gewoonlijk beantwoordt met: ‘vast niet’. Door gebrek aan zelfvertrouwen durf je op school of op je werk niet om nadere uitleg te vragen als je iets niet begrijpt. Ze konden je wel eens dom en lastig vinden!

* Bovenstaande tekst is een bewerking van de tekst van www.verlegenmensen.nl, met toestemming opgenomen.

Zelfvertrouwen is dan ook prioriteit nummer één als je last hebt van verlegenheid. Je hoeft daarvoor echt niet altijd in therapie. Je kunt zelf natuurlijk veel doen. Door om te beginnen niet te hoge eisen aan jezelf te stellen. Door jezelf elke dag een kleine opdracht te geven merk je van dat tot dag dat het je makkelijker afgaat. Begin met iets wat voor jou niet te moeilijk is.  Doe één klein ding tegelijk. Net als bij leren fietsen is het: oefenen, oefenen!

Zeg vriendelijk: ’dag!’ tegen mensen die je tegenkomt, of je ze nu kent of niet. De aangesprokenen zullen zich onzeker voelen omdat ze door je worden begroet, terwijl ze je niet herkennen (nee, natuurlijk niet!). Op deze manier ben jij degene die de situatie beheerst. Je oefent op een prachtige manier: je brengt vriendelijkheid de wereld in, en versterkt je zelfvertrouwen!

Als jij je niet alleen verlegen voelt, maar vooral eenzaam, dan is het slim eerst de oorzaak van die eenzaamheid op te sporen en zo mogelijk aan te pakken. Eenzaamheid kan zo vroeg in je leven al zijn begonnen, dat je daardoor onzeker en verlegen bent geraakt. Het is echt een oer-gevoel.  Daarom is het altijd slim eerst eenzaamheid aan te pakken en dan te bezien of je nog verlegen bent…

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content