Wens of behoefte

Als je je eenzaam voelt, betekent dat dat jouw behoefte aan verbondenheid, wat een basale menselijke behoefte is, niet is vervuld.

Wens of behoefte
Beeld: Beeld StyleGAN2

Behoeftes en wensen, verlangens en noden. Woorden die we gebruiken om aan te geven dat we iets willen. Soms is dat pure luxe. Een ijsje is heerlijk, maar zonder gaan we echt niet dood. Soms weten we niet eens dat we iets heel hard nodig hebben. Mensen kunnen heel lang een tekort aan vitamines opbouwen zonder dat ze dat beseffen. De behoefte aan vitamines is er wel, maar we ervaren ze niet onmiddellijk.

Wat we wel onmiddellijk ervaren, is de behoefte aan menselijk contact. Je eenzaam voelen is een normale ervaring, die we delen met alle mensen en waarschijnlijk ook met dieren. Het is een onmiddellijke ervaring. Het geeft een behoefte aan, namelijk verbondenheid voelen met anderen. Als we niet aan die behoefte voldoen, door welke omstandigheid ook, gaat dat ten kosten van onze gezondheid.

Je kunt verlangen naar meer vrije tijd, naar een luxe vakantie, naar een galante minnaar. Je kunt verlangen naar een groter huis, naar een einde aan je geldzorgen, naar van alles eigenlijk. Als al die dingen niet gebeuren, ga je echt niet dood.

Ontbreekt het je aan vrienden, aan mensen waar je je gelukkig bij voelt, dan kan het even duren, maar het kan zonder meer je dood betekenen. Onderschat de nadelige gevolgen niet van gebrek aan menselijk contact. Laat je niet verleiden dat gevoel te onderdrukken. Afleiding, vrijwilligerswerk gaan doen, een huisdier nemen, het lijkt allemaal aardig en ja, het onderdrukt het gevoel van eenzaamheid. Maar dan hoor je de boodschap niet meer.

Eenzaamheid heeft een boodschap voor jou. Het zegt: je komt tekort. Je hebt behoefte aan omgaan met mensen. Intiem, als vrienden, hoe dan ook. Ieder mens heeft het nodig de drie A’s te krijgen: Acceptatie, Aandacht en Aanraking. Zonder die drie gaan we dood. Je vindt ze niet in losse contacten, maar in vaste verbondenheid met anderen. Menselijke verbondenheid is geen luxe. Het is meer dan een wens of een verlangen. Het is van levensbelang. Een nood. Een behoefte.

Kom je daarin dus te kort, kom dan in actie. Leer hoe je jouw nood kunt lenigen. Leer hoe je in jouw behoefte kunt voorzien. Je kunt er jaren over doen. Of deze speciale cursus volgen. Maar wat je ook doet, kom in actie. Eventueel met deskundige hulp. Want aan eenzaamheid moet je iets doen. Zelf.

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content