Eenzaamheid en hulp

Eenzaamheid is een biologisch gegeven, net als pijn. Net als pijn is het een signaal dat we iets doen dat ingaat tegen wat gezond voor ons is. Wat dat is, daar kun je alleen antwoord op geven als je alle omstandigheden kent. Waar het dus altijd om gaat is het vinden van de individuele aanpak. Datgene doen wat zorgt dat je die pijn, die eenzaamheid niet meer voelt, daar ligt de oplossing van het lijden aan eenzaamheid.

Misschien weet je niet eens dat je ooit, als kind, iets hebt ondervonden waardoor je je vaak eenzaam voelde. Waardoor je je hele leven lang bent blijven proberen eenzaamheid te vermijden. Dan kan het geweldig zijn als er iemand is die jou, niet zo maar alleen met goede bedoelingen, maar met deskundigheid, kan helpen. Niet met pillen, maar  met het vinden van de juiste aanpak voor jou.

Eenzaamheid hoort, net als pijn, bij het leven. Het is een seintje van je lichaam dat je niet goed verbonden bent met anderen. En ja, uiteindelijk kunnen we alleen in de verbinding met anderen die eenzaamheid kwijt raken. Maar wel met de mensen die in onze behoeften kunnen voorzien, en aan wie we omgekeerd iets te bieden hebben. Je met ‘het zelf doen’.  Maar wat dat dan precies is wat je moet doen, daar worden we niet voor opgeleid en opgevoed. Soms zijn er dingen uit je jeugd die er voor zorgen dat je als volwassenen niet lekker in je vel zit. En die ervoor zorgen dat jouw verbinding met anderen maar niet wil lukken. Daar kan iemand met verstand van zaken (bijvoorbeeld een coach of counselor) je bij helpen.

Het is jammer dat veel mensen die zich al heel lang eenzaam voelen soms denken dat voor hen geen hulp mogelijk is. Begrijpelijk is het wel, want de meeste hulp beperkt zich tot gezellige gesprekken en uitjes. En hoe goed bedoeld en fijn ook, tegen eenzaamheid helpt het niet. Wie zulke ervaring heeft, geeft het misschien op. Hier is gelukkig een verschuiving in opvattingen gaande. Hopelijk zullen jongeren in de toekomst beter geholpen gaan worden. Door meer kennis. Door meer deskundigen. Die de kennis verspreiden waardoor mensen zichzelf kunnen helpen.

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content