Eenzaam in België of Nederland

Of je nu in Nederland woont of in België, de problemen met eenzaamheid zijn dezelfde. Of je nu Nederlands, Vlaams, of Fans spreekt…

Bglië en Nedarlnd aanpak van eenzaamheid

Voor de Nederlandssprekenden is op deze website heel veel informatie te vinden. Gebruik het zoekvak om in de honderden pagina’s te vinden wat jou verder helpt. Het gaat om de allerbelangrijkste basis-behoefte van je leven: je thuis voelen bij andere mensen. Als je daar nu moeite mee hebt, moet je dat leren. Dat komt niet aangewaaid, daar moet je wat voor doen. En lukt het je niet zelf uit dat dal te komen, vraag hulp!

Waarschuwing voor eenzaamheid!

In België heeft in 2018 onder leiding van professor Lieven Annemans een onderzoek plaatsgevonden, het Nationaal Geluksonderzoek, dat resulteerde in een dossier over sociale relaties.[1] Daaruit blijkt dat bijna de helft van alle Belgen (46%) zich eenzaam voelt, waarbij de leeftijdsgroep tussen de 35 en de 50 jaar het meest vertegenwoordigd is.

België

Van Statbel[1], de organisatie die in België alle gegevens van de bevolking bijhoudt, is onderstaand plaatje afkomstig. Deze leeftijdspiramide is in 2020 gepubliceerd op hun website. Ook hier is te zien dat er veel meer mensen in de leeftijdsgroep beneden de vijfenzeventig jaar te vinden zijn dan daarboven.

Grafiek eenzaamheid | Eenzaamheid.info

Figuur :Leeftijdspiramide België 2020, bron Statbel

[1] https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

[1] https://gelukkigebelgen.be/wp-content/uploads/Persdossier_180705.pdf

Beetje achtergrond van eenzaamheid

De ultieme uiting van individualiteit is misschien wel te vinden in hoe we wonen. Waarschijnlijk hebben nog nooit in de geschiedenis zoveel mensen alleen geleefd als in de huidige tijd. In de komende jaren zal het aantal alleenstaanden naar verwachting onverminderd toenemen: in Nederland van 2,5 miljoen in 2005 naar 3,3 miljoen in 2025. In België is het percentage alleenstaanden de afgelopen twintig jaar toegenomen van 35 tot 40 procent van de bevolking, lokaal tot 50% toenemend, zodat er nu bijna twee miljoen alleenwonenden zijn.

Geen eindstation

Toch beschouwen de meeste mensen het alleen leven niet als een eindstation, niet als doel op zich. Dat is in tegenspraak met hun gedrag. Jan Latten, die als demograaf van het CBS jarenlang de cijfers van samenwonenden en alleenwonenden in Nederland duidde, omschreef het eens zo: ‘de happy single zorgt goed voor zichzelf en richt een fijn huis in, waar zij of hij vervolgens iemand bij zoekt om nog gelukkiger te worden’. Tja, als iedereen het zo doet, blijven we allemaal alleen.

Groei van alleenstaanden

De verwachting is dat in 2025 in de meeste steden in Nederland en België de helft van de inwoners alleen leeft. Voor een groot deel bestaat deze groep uit ouderen. Deze groei is alleen mogelijk dankzij de materiële mogelijkheden die we hebben. Ze is bevorderd door wat ik dan nu maar noem het ‘oude’ individualisme, dat het idee opleverde dat je in je eentje beter af bent dan met anderen samen. Er zijn mensen genoeg die het alleen leven ophemelen en inderdaad kan het een fijn gevoel van onafhankelijkheid geven.

We weten uit onderzoek dat alleen leven ongezond is, ongezonder zelfs nog dan je alleen maar eenzaam voelen. En dat is niet omdat er niemand is om je van de grond op te rapen als je in je fijne eigen flat gevallen bent. Er blijken andere dingen nodig te zijn in het leven dan alleen onafhankelijkheid. Vrijheid blijkt niet alleen blijheid op te leveren. De vraag is, is dat alleen wonen nu werkelijk zo slecht, leidt dat echt tot eenzaamheid?

Het simpele antwoord op eenzaamheid

Het antwoord is even eenvoudig te geven als lastig uit te leggen. Het antwoord is nee. Nee, alleen wonen leidt niet zonder meer tot eenzaamheid. Er zijn twee omstandigheden waarin alleen wonen tot eenzaamheid leidt. De eerste is als iemand de competenties mist om een netwerk van passende relaties op te bouwen. De tweede is als iemand niet in de gelegenheid is die competenties te benutten. Bijvoorbeeld door een al dan niet tijdelijke geïsoleerd zijn van het eigen netwerk.

Of je nu in België woont of in Nederland, eenzaamheid voelt hetzelfde. En de aanpak van het probleem verschilt tussen beide landen niet wezenlijk.


[1] Bron: planbureau voor de leefomgeving

[2] Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality A Meta-Analytic Review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227–237.

Kijk voor gecertificeerde hulp hier.

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content