Mensen zijn sociale wezens. We danken ons bestaan èn ons overleven aan anderen. Daarom hebben we een ingebouwd waarschuwingssysteem, een alarm voor als die verbinding niet in orde is. Dat signaal kennen we als eenzaamheid. Het is een gevoel dat iedereen kent. Je voelt je leeg, je bent niet verbonden met ‘de anderen’. Als jij je te vaak eenzaam voelt moet je actie ondernemen. ‘Nooit meer alleen’ is waarschijnlijk niet je ambitie… maar wat dan wel precies?

Luister naar de waarschuwing

Eenzaamheid is een waarschuwing die je niet moet negeren. Het vraagt om actie. Doe je niets, blijf je je eenzaam voelen, dan kan het ernstige (hersen-)schade tot gevolg hebben. Als je hulp nodig hebt, zorg er dan voor dat je die krijgt, van iemand die is opgeleid om specifiek te helpen bij eenzaamheid. We verwarren eenzaamheid soms met depressiviteit. Misschien omdat het makkelijker is om te zeggen dat we depressief zijn, dan dat we ons eenzaam voelen. Als eenzaamheid jouw echte probleem is, moet je daar iets aan doen. Weet je niet wat, of hoe je dat voor elkaar krijgt, vraag dan hulp van een deskundige.

Beeldmateriaal

De op deze website gepubliceerde foto’s zijn afkomstig van eigen bronnen, van Pixabay, Pexels en Scopio, deze zijn onder Creative Commons licentie geplaatst. Mocht u desondanks foto’s uit andere bron tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de publicatie van een foto ervan, neemt u dan contact op via j.rijks@faktor5.nl.