Voorpagina

Eenzaamheid, het gevoel dat je hebt als je sociale behoeften niet worden vervuld.

Mensen zij sociale wezens

Mensen zijn sociale wezens. We danken ons bestaan èn ons overleven aan anderen. Daarom hebben we een ingebouwd waarschuwingssysteem, een alarm voor als die verbinding niet in orde is. Dat signaal kennen we als eenzaamheid. Het is een gevoel dat iedereen kent. Je voelt je leeg, je bent niet verbonden met ‘de anderen’. Als jij je te vaak eenzaam voelt moet je actie ondernemen. ‘Nooit meer alleen’ is waarschijnlijk niet je ambitie… maar wat dan wel precies?

Eeuwenoud thema

Er is overweldigend veel geschreven over mensen in wiens leven eenzaamheid een rol speelt. Kijk maar eens naar thema’s in de wereldliteratuur. Uit alle eeuwen zijn wel teksten te vinden die gaan over eenzaamheid, of over buitengesloten zijn, of er niet bij horen. We kunnen met een gerust hart aannemen dat mensen zichzelf altijd al vragen hebben gesteld over leven, liefde, hoop en eenzaamheid.

Het is niet zo dat wij pas in onze tijd beseffen dat eenzaamheid deel uitmaakt van ons leven. Ook in heel oude, wijze bronnen wordt verwezen naar het alleen of samen leven van mensen. Je hoeft niet eens een grote kenner te zijn van de wereldliteratuur om te kunnen beamen dat het thema eenzaamheid een van de grote thema’s is waar altijd wel belangstelling voor is geweest.

Lonely Hearts Club Band

Hoewel het woord eenzaamheid misschien niet in veel titels voorkomt, is het bij veel schrijvers een onderwerp van belang. In de poëzie is het helemaal een zaak waar je niet omheen kunt. En natuurlijk is het aantal popsongs dat handelt over eenzaamheid niet te tellen. Wekelijks komen er nieuwe bij.

Toch is er pas sinds vorige eeuw in de wetenschap serieus studie gemaakt van eenzaamheid. en langzaamaan zijn we tot de ontdekking gekomen dat eenzaamheid niet perse in ons leven thuishoort, maar dat we als menselijke soort nog niet zo geweldig goed zijn in het hanteren van onze relaties. Tot onze schade. Want eenzaamheid blijkt een enorme tol te eisen van onze gezondheid en van ons maatschappelijk functioneren. Eenzaamheid blijkt een Wicked Problem te zijn.

Luister naar de waarschuwing

Eenzaamheid is een waarschuwing die je niet moet negeren. Het vraagt om actie. Doe je niets, blijf je je eenzaam voelen, dan kan het ernstige (hersen-)schade tot gevolg hebben. Als je hulp nodig hebt, zorg er dan voor dat je die krijgt, van iemand die is opgeleid om specifiek te helpen bij eenzaamheid.

We verwarren eenzaamheid soms met depressiviteit. Misschien omdat het makkelijker is om te zeggen dat we depressief zijn, dan dat we ons eenzaam voelen. Als eenzaamheid jouw echte probleem is, moet je daar iets aan doen. Weet je niet wat, of hoe je dat voor elkaar krijgt, vraag dan hulp van een deskundige.

Eenzaamheid heeft voor ieder mens een andere betekenis. Het is een individueel iets. Daarom is er geen standaard aanpak. Maar er zijn meer oplossingen dan je misschien denkt. Deze site wijst je de weg.

Beeldmateriaal

De op deze website gepubliceerde foto’s zijn afkomstig van eigen bronnen, van Pixabay, Pexels en Scopio, deze zijn onder Creative Commons licentie geplaatst. Mocht u desondanks foto’s uit andere bron tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de publicatie van een foto ervan, neemt u dan contact op via j.rijks@faktor5.nl.

Picture of Jeannette Rijks

Jeannette Rijks

Jeannette Rijks is pionier in de aanpak van eenzaamheid. Zij ontwikkelde een zeer succesvolle methodiek voor de aanpak van langdurige eenzaamheid, die op TV te zien is geweest. Ook schreef zij boeken over eenzaamheid en maakte zij de online eenzaamheidstest waarmee iedereen anoniem de eigen eenzaamheid kan meten. Met haar trainingsbedrijf, Faktor5, verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals. Want, zoals ze zelf zegt:’het kan wél!’.

Sponsored content