Eenzaamheid en ouderen

Eenzaamheid en ouderen

Het beeld van de eenzame oudere heeft vaak geen relatie met de werkelijkheid. Omdat het beeld wel degelijk mensen angst aanjaagt voor de ouderdom, is het goed om de cijfers eens op een rij te zetten en te bekijken hoe de stand van zaken rond eenzaamheid en ouderen nu eigenlijk is.