Test eenzaamheid

Is jouw eenzaamheid een probleem of niet? Je wilt nu wel eens serieus weten hoe het zit? Doe dan deze diagnostische test.

Krijg een indicatie van de ernst van de eenzaamheid en (als daar aanleiding toe is) van de hulp die het meest passend is.

Deze test wordt door een extern bureau verwerkt en is volledig anoniem. De uitslag wordt automatisch aan jou (en aan niemand anders) opgestuurd in de vorm van een rapport met advies.

Met de uitslag is het gemakkelijker te bepalen welke vervolgstap verstandig is.

Zoek je hulp, neem dan het rapport mee, de hulpverlener kan hiermee passende hulp voorstellen.

De test bestaat uit een eenvoudige vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De test kost € 9,95 inclusief BTW.*

Waarom kost dat geld? Om deze redenen: Omdat we niet gesubsidieerd worden en je adres niet verkopen. Ook krijg je geen verkoopmailtjes als je je mailadres hebt gegeven.

De test is bovendien niet een simpel testje, maar een diagnostische test.

Wat meet de test?

In de eerste plaats jouw mate van eenzaamheid. In de tweede plaats jouw vitaliteit. Ten derde gaat de test na of er in jouw geval extra reden is speciale hulp te zoeken.

Je krijgt dan ook niet alleen informatie over je huidige situatie, maar ook een advies over wat in jouw geval een verstandigste vervolgstap is.

Doe nu de test. Er opent een betaalmenu, vervolgens opent de testpagina.


* Disclaimer

Deze Diagnostische Eenzaamheidsvragenlijst is een instrument om te na te gaan:

  • in welke mate er sprake is van eenzaamheid, zo ja
  • welke vorm dat is en
  • welke hulp in dit individuele geval zinvol kan zijn.

Op basis van de uitslag kan een deskundige bepalen welke hulp het best kan worden ingezet en een afgewogen inschatting maken van de kans van slagen.

Wij ontvangen geen subsidie en zijn volledig onafhankelijk.

 

 

 

Start nu met de online cursus Creatief Leven tegen eenzaamheid

 Zoek je een specialist?

beeldmerk veldtocht

 

Faktor5 - opleiding voor professionals rond eenzaamheid