HIer vind je een paar gratis boekjes over eenzaamheid.

Je mag ze downloaden of verspreiden, als je maar een verwijzing doet naar deze website.

Eenzaamheid als uitdaging

Is eenzaamheid een ziekte?

Eenzaamheid in het kort (Oud)

 

 

Nederland telt 1,7 miljoen mensen die dagelijks last hebben van eenzaamheid. Dat kan en moet anders. Daar werken wij met bevlogenheid aan. 

Even voorstellen

Wij, de samenwerkende specialisten eenzaamheid bestaan op dit moment uit 10 tot 15 ondernemers en zelfstandigen. Wij hebben dit samenwerkingsverband met als doel efficiënter te werken, kennis te delen en op peil te houden en elkaar te stimuleren.

Mensen helpen hun eenzaamheid zelf aan te pakken is ons werk. Dat doen we door middel van  individuele en groepsbegeleiding met de cursus Creatief Leven. Ook geven we training en voorlichting onder andere aan vrijwilligers, professionals, belangengroepen, geïnteresseerden.

Eenzaamheid raakt ieder mens. Daarom is het zo belangrijk dat meer bekend wordt wat eenzaamheid is, wanneer het een probleem wordt en de gevolgen. En wat je kunt doen voor jezelf, of voor een ander. Hierover lees je veel informatie op deze website.

De ondernemers hebben een gezamenlijke facebookpagina: https://www.facebook.com/specialisteneenzaamheid/

Hier leest u nieuws, onderzoek en nieuwe kennis, berichten van collega’s, aankondigingen van lezingen, cursussen en workshops. Via een persoonlijk bericht kunt u op deze pagina snel met ons in contact komen.

In heel Nederland zijn zo’n 40 gecertificeerde Specialisten Eenzaamheid werkzaam. Een groot deel werkt aan eenzaamheid vanuit hun welzijns- of zorgorganisatie. 

Overeenkomst tussen alle specialisten is onze visie, passie en dat wij allen een opleiding hebben afgerond bij Faktor5.  U vindt alle specialisten hier. Wij verwijzen waar nodig allen naar elkaar.

Januari 2020

Wil je (beter) leren omgaan met eenzaamheid, zodat het je leven niet beheerst, dan betekent dat eigenlijk: leren omgaan met het leven. 

Dat is met jezelf en met anderen. En dat is precies wat je leert in de cursus Creatief Leven. Je kunt het in een groep volgen, of online, in je eigen tijd en tempo

In de cursus geven we aandacht aan deze onderwerpen:

  • Identiteit - Wat is jouw unieke identiteit? Wie ben jij?Krijg zelfkennis
  • Talenten - Ontdek jouw talenten, kwaliteiten en interesses
  • Creativiteit - Leer creatieve oplossingen te bedenken  
  • Drijfveren - Wat zijn jouw waarden, wat motiveert je en wat wil je bereiken?
  • Verbinding - Hoe communiceer je, met wie heb je of wil je relaties en hoe doe je dat?
  • Veerkracht - Versterk je veerkracht, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen
  • Succes - Maak plannen en leer ze eenvoudig uitvoeren en waardeer jezelf

We noemen ze: Competenties voor het omgaan met het leven en dus met eenzaamheid.

Ze komen allemaal aan de orde in de cursus Creatief Leven, een cursus die is gemaakt om jou te leren eenzaamheid te hanteren. Zodat je lekker kunt leven en omgaan met anderen. 

Bij het zoeken naar wat eenzaamheid is, waren Peplau en Perlman bij de eersten die een theorie formuleerden. In hun boek “Loneliness: a sourcebook of current theory and research and therapy” (1982) wordt de cognitieve discrepantietheorie voor het eerst geopperd. Een discrepantie is een uiteenlopen, een afwijking. Hier gaat het over de afwijking tussen het gewenste netwerk en het feitelijk aanwezige netwerk van een individu met betrekking tot gevoelens van eenzaamheid, het zogenaamde ‘afwijkende model van eenzaamheid’.

Het idee hierbij is dat ieder individu een bepaald beeld heeft van een ideaal sociaal netwerk. Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan ontstaat er een discrepantie tussen het gewenste en het behaalde netwerk, wat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid.  De term 'cognitief' betekent hier dat het individu een eigen afweging maakt, een vergelijking tussen wens en werkelijkheid. Dat is een cognitief proces. De uitkomst van dat proces is dan een gevoel van eenzaamheid. Schematisch voorgesteld:

J. Rijks: naar Perlman en Peplau, 2019.

Bij deze theorie komt uiteraard ook aan bod hoe mensen bepaalde wensen ontwikkelen ten aanzien van de door hen gewenste vriendenkring.  De vraag of er ook verwachtingen zijn die aangeboren zijn, dringt zich ook op. Een vraag die zich nauwelijks laat beantwoorden. Voor je het weet kom je dan terecht in een wereld van aangeleerde verwachtingen, door ervaringen in de kindertijd.

Het is een theorie die je zou verwachten binnen de psychologie, omdat het gaat over hoe een individu de eigen meest intieme werkelijkheid waardeert. Maar zodra het gaat over verwachtingen ten aanzien van het eigen netwerk sta je wel meteen midden in de sociologie, de wetenschap die zich bezig houdt met  onderlinge relaties van mensen.

Hoewel dus de cognitieve discrepantietheorie een heldere omschrijving lijkt te geven van wat eenzaamheid is, blijkt deze definitie te leiden tot een eindeloze zoektocht. Naar hoe mensen toch komen tot bepaalde wensen, hoe ze hun netwerk waarderen en hoe ze besluiten dat het ‘niet genoeg is’. Vooral wat voor een bepaald individu een realistische verwachting dan wel zou zijn, blijft een volstrekt open vraag.

De cognitieve discrepantietheorie van eenzaamheid leidt ertoe dat eenzaamheid gezien wordt als de resultante van een persoonlijke rationele afweging: het verschil tussen wens en werkelijkheid. Wie dat uitgangspunt hanteert zal het bijstellen van wensen als mogelijke oplossing van eenzaamheid zien. Helaas is inderdaad veel van de aanpak van eenzaamheid gebaseerd op deze theorie. Er is zelf een naam voor het soort interventie dat dan wordt toegepast, namelijk: standaardverlaging. Iemand moet met behulp van een vrijwliiger of een professional maar leren minder veeleisend te zijn.

Of en zo ja hoe je andermans wensen zou kunnen bijstellen is een beetje een mysterie. De bedoeling is dan dat iemand leert te berusten in de situatie.

Je ziet dat de theorie van waaruit je vertrekt, bepalend is voor de soort hulp die je denkt te kunnen inzetten.

  

Als het al lastig is om alleen te zijnl, als je je al te vaak eenzaam voelt, waarom denk je dan dat je dat in je eentje zou moeten oplossen?

Of zou kunnen oplossen?

 

 

Start nu met de online cursus Creatief Leven tegen eenzaamheid

 Zoek je een specialist?

beeldmerk veldtocht

 

Faktor5 - opleiding voor professionals rond eenzaamheid