Eenzaamheid Informatie Centrum Eenzaam of geïsoleerd mmv MeHe via Pixabay

Geïsoleerd, eenzaam, alleen, afgezonderd…

Eenzaamheid wordt vaak verward met sociaal isolement of met alleen zijn.

Alleen is maar alleen

Alleen zijn is niet meer of minder dan dat: je bent niet in gezelschap van anderen. Soms is dat verdrietig, soms voelt dat heerlijk. Het hangt er maar net van af, wat er aan de hand is. Alleen zijn beschrijft een situatie van het moment.

Eenzaamheid is een emotie

Eenzaamheid is een fysiek signaal: een seintje van je lichaam dat waarschuwt voor het feit dat jouw verbinding met anderen niet is wat ie zou moeten zijn. Van eenzaamheid is aangetoond dat het eenzelfde ervaring oplevert als het ervaren van pijn. Eenzaamheid is een normale menselijke emotie, die door alle culturen wordt beleefd.

Lees meer over eenzaamheid

Geïsoleerd

Sociaal isolement is het hebben van een (zeer) klein netwerk, waarbij iemand zich wel of niet ook eenzaam kan voelen. Wat een klein netwerk is, of wanneer het groot genoeg is, daar is geen algemene overeenstemming over. Soms wordt onderzocht hoe het aantal betekenisvolle contacten is, in ander onderzoek wordt weer de nadruk gelegd op eenzaamheid, dus op hoe mensen zelf hun leven ervaren.

Een zo’n opvatting is:

“Iemand is sociaal geïsoleerd is als er een onaanvaardbaar of ongewenst verschil bestaat tussen aan de ene kant de kwaliteit en de omvang van het sociale netwerk dat iemand heeft, en aan de andere kant de behoefte aan contacten die iemand heeft. Gevoelens van eenzaamheid en uitsluiting zijn een belangrijke indicator voor sociaal isolement.” (Definitie van De Jong-Gierveld)

Lees hier meer over sociaal isolement bij zeer oude mensen


Alleen zijn is niets meer dan dat: een momentele situatie. Soms is het fijn alleen te zijn, soms is het een kwelling. Ieder mens heeft behoefte zowel ‘onder de mensen’ te zijn als zich terug te kunnen trekken. Die behoeften verschillen van mens tot mens.

Alleen leven, dus zonder medebewoners in je huis leven, is een situatie die langer duurt. Dit is wel een risicofactor gebleken voor eenzaamheid: de kans dat een alleenstaande zich eenzaam voelt is groter dan van iemand die met een ander het leven deelt. Met name bij ouderen is hier onderzoek nar gedaan. Ouderen die alleen leven hebben over het algemeen meer eenzaamheid en zijn ongezonder.