Naar schatting zijn in Nederland 4 miljoen mantelzorgers actief. Mantelzorger is een ruim begrip. Er zijn tal van manieren waarop mensen voor een ander kunnen zorgen. Mantelzorg is zeer dankbaar werk. Soms zwaar, soms minder zwaar. Soms doen mensen dit werk vrijwillig, maar soms ook door omstandigheden gedwongen.Vaak is het van beide een beetje.

Als je wereld krimpt door de zorg voor een ander, als je eigen behoeften niet meer aan bod komen, dan kan eenzaamheid een gevolg zijn. Het is goed in dat geval contact te zoeken met lotgenoten. Zij weten uit ervaring wat het is. Begrip vinden voor je situatie is al een fijn gevoel. Maar dat is niet genoeg. Begrip is fijn, maar dat op zich geeft nog geen band. Wij mensen hebben niet alleen eten en drinken nodig. We hebben ook anderen nodig om ons mee verbonden te voelen.Verbondenheid vinden bij elkaar is wat je nodig hebt om gezond te functioneren.

Soms is degene voor wie je zorgt niet meer de persoon die jij kende en met wie jij je verbonden voelde. Dat kan een intens gevoel van eenzaamheid geven. Accepteren dat het niet meer is zoals het was en dat het nooit meer zo zal worden kan een zware opgave zijn. Toch is dat nodig om je weer opnieuw met elkaar verbonden te voelen. Even uit de situatie stappen, even afstand nemen, even een beetje tijd voor jezelf, het kan allemaal helpen.

Zorg voor jezelf. Niemand is erbij gebaat als jij het niet meer aan kunt. En denk je nu: ‘ja, makkelijk praten, maar ik kan toch niet weg’… bedenk dan hoe het zou gaan als je er niet meer zou zijn. De praktische oplossing die er dan zonder twijfel komt, kun je ook nu invoeren. Het kan zijn dat je wereld ongemerkt zo beperkt is geworden dat je niet weet wat je zou kunnen doen. Neem dan contact op met organisaties of groepen die je kunnen ondersteunen en de weg kunnen wijzen naar mogelijkheden waar je zelf net aan gedacht hebt. Bij je gemeente weten ze waar je die kunt vinden. Geef niet te snel op. Kom op voor jezelf.