Overal duikt de vraag op hoe de gemeente zich gaat inzetten voor ‘de eenzame burger’. Wil je als beleidsmaker daar een zinnig antwoord op geven, dan is het noodzaak kennis te hebben van de problematiek. Zodat je kunt beslissen welke stappen de beste zijn.

Juist voor u is daarom deze Probleemanalyse Eenzaamheid een mooi startpunt. Compact, helder, overzichtelijk.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat last van eenzaamheid voorkomt op elke leeftijd en bij mensen van elke achtergrond. Van de totale bevolking heeft 40% naar eigen zeggen te vaak last van eenzaamheid en 10% heeft dermate last van ernstige eenzaamheid dat zij dit als een dagelijkse last ervaren. In Nederland betreft dat dus meer dan anderhalf miljoen mensen.

Lees meer…

Speciaal interessant voor wethouders, beleidsambtenaren, WMO-raden, raadsleden, Tweede-Kamerleden, kortom, iedereen die zich bezig houdt met de toekomst van de volksgezondheid.