Hoewel veel therapeuten en coaches praten over het losmaken van emotionele blokkades, is een emotionele blokkade niet iets wat in vakliteratuur helder omschreven is. Althans, niet in de literatuur van psychische stoornissen of therapie. Toch hebben veel mensen het gevoel emotioneel geblokkeerd te zijn, met eenzaamheid als gevolg.

Bij emotionele blokkade kun je denken aan: niet bij je gevoel kunnen, gevoelens niet durven herbeleven, niet open staan voor bepaald gevoel, kortom in je gevoelsleven een probleem hebben. Het ligt voor de hand bij een emotionele blokkade te denken aan een jeugdtrauma.

Niet altijd is een trauma de oorzaak zijn van emotionele problemen. Een fysieke oorzaak is ook mogelijk, maar minder waarschijnlijk. Veel mensen leven in de veronderstelling geen trauma ervaren te hebben. Het niet-herinneren is een vorm van zelfbescherming. Het is van groot belang te ontdekken of iemand die worstelt met langdurige eenzaamheid wellicht te maken heeft met een al dan niet herinnerd trauma.

Het verstandig om een therapie (en belangrijker nog: een therapeut) te vinden in wie men vertrouwen heeft dat zij of hij kan helpen bij het verwerken van het trauma. De therapievorm die hierbij bewezen effectief is gebleken is EMDR.