Hoe zou jij het vinden als je probleemloos wist wat je moest doen bij eenzaameid?

augustus 14, 2017

Als het je vader aangaat. Of je kind. Je broer of jezelf.

Veel mensen erkennen dat eenzaamheid een groot probleem is. Steeds meer wordt het taboe minder. Steeds meer durven mensen te zeggen dat ze zich te vaak eenzaam voelen. Dat ze meer vrienden wensen. Dat ze hun vrienden vaker willen zien. Maar ook zeggen ze geen idee te hebben hoe je dat aanpakt.

Ik wil wedden dat jij graag wilt weten hoe je eenzaamheid kunt voorkomen. Dan moet ik je teleurstellen. Eenzaamheid hoort erbij. Wie relaties heeft, heeft ook te maken met relaties die ophouden. Elkaar een tijdje niet zien. Of helemaal nooit meer. Dat geeft eenzaamheid, daar helpt geen lieve vader of moeder aan.

Er in blijven hangen, je eenzaam blijven voelen, dat is echt erg. Dat wil je niet. Maar soms gebeurt het ongemerkt.

Ik geef je een paar tips

Als er veranderingen zijn in je leven, of dat nou gaat om leuke dingen of nare, dan zul je merken dat de relaties met mensen om je heen ook veranderen. Voorbeeld: Je bent tien en je moeder gaat samenwonen met haar nieuwe vriend. Je ziet je moeder niet meer zo vaak alleen. Dat is een veranderde relatie. Die man woont in jouw huis. Dat is een veranderde relatie. Je oma komt niet meer bij jullie thuis. Die relatie verandert. Je broertje vindt die nieuwe man in huis cool. Jij niet. De relatie met je broertje verandert. De buurvrouw heeft een bloedhekel aan de nieuwe vriend van je moeder. De relatie met de buurvrouw verandert. Snap je? Zodra relaties veranderen, en dat doen ze steeds, kan dat voelen als een verlies. Dat is niet erg. Je kan best wat hebben. Maar er kan een punt komen waarop je het gevoel hebt dat je te kort komt. Dat voelt als eenzaamheid.

Tip 1. Weet dat eenzaamheid erbij hoort en dat het normaal is

Dan voelt het al minder erg.

Maar daarmee is het natuurlijk nog niet opgelost. Alleen wordt het nu lastig. Want na tip één komt eigenlijk geen tip twee. Omdat ieder mens andere behoeftes heeft. Omdat je iets anders nodig hebt als je 4 bent dan wanneer je 84 bent. Omdat je andere dingen kunt als je in een rolstoel zit dan wanneer je tien bent en een racefiets hebt. Omdat je soms in een berg verdriet zit waar je eerst doorheen moet, voordat je ook maar kunt piekeren over een nieuwe relatie. Als je dat al ooit weer wilt. Omdat het anders is als je bulkt van het zelfvertrouwen, maar je toch eenzaam voelt ondanks je 136 vrienden, dan wanneer je een verlegen meisje bent van dertien jaar. Vooruit dan, toch nog een tip.

Tip 2. Praat erover met de persoon die je het meest vertrouwt

Gooi het open. Als je jezelf hoort praten kom je verrassend vaak tot een goed voornemen om er wat aan te doen. En zo niet, dan kan de ander je hopelijk helpen om een stap in de goede richting te doen. OK. Nu ik toch bezig ben, dan ook een laatste tip.

Tip 4. Als eenzaamheid langer duurt dan een jaar

of je hebt er al je hele leven last van, dan is het tijd voor goede, deskundige hulp. Laat je niet verleiden de raad op te volgen om eens fijn onder de mensen te komen, want daar ga je jouw oplossing niet vinden. Zoek goede hulp, jouw leven is het waard.

Ik begon mijn verhaal met de vraag hoe jij het zou vinden als je probleemloos wist wat je moest doen bij eenzaamheid. Ik zou willen dat iedereen dat weet en kan. Dat we kinderen leren om te gaan met eenzaamheid, zoals we ze ook leren om te gaan met honger en dorst. Als volwassenen weet je best dat je lichaam meer heeft aan water dan aan wodka. Dat je gezonder wordt van een omelet dan van een suikerklont.

In real life

Zo moeten we ook weten dat je beter een vriend in het echt kunt hebben dan een facebookvriend aan het andere eind van de wereld. Want uiteindelijk gaat het erom dat je er bent voor elkaar. Of dat nu in een intieme relatie is, een vriendschap of als deel van de maatschappij. Dat vraagt nabijheid, inzet, geven om elkaar. Zo moeten we ook beter leren hoe we dat voor elkaar krijgen. Hoe je vrienden maakt en houdt.

Het belangrijkste is dat we weten te voorkomen dat we in eenzaamheid blijven hangen. Want dan redden we het niet meer zonder hulp. Maar als het je toch overkomt, is hier hulp. In een programma van acht weken. Simpel. Nou ja, het was niet simpel om te maken, maar voor jou is het best makkelijk te doen. Dus als jij wilt weten hoe je van die eenzaamheid af komt, dan is dit een programma voor jou.

En als je je zorgen maakt om een ander, dan weet je: praat erover. Eenzaamheid aanpakken is makkelijker dan je denkt. De stappen er naar toe, die zijn vaak het lastigst…


Gearchiveerd onder:eenzaamheid, Inspiratie, zelfhulp Tagged: aanpak eenzaamheid, doen aan eenzaamheid, eenzaamheid, oplossing eenzaamheid, tips eenzaamheid

Bekijk dit gratis online college over eenzaamheid

juli 17, 2017

Gebrek aan verbondenheid voelt als leegte

Een leegte die #eenzaamheid heet. Het kan je op elke leeftijd overkomen. Dat is normaal. Pas als het bij je blijft en je er niet aan kunt ontsnappen, dan wordt het een probleem. Een echt probleem.

Kijk en luister naar dit online college en je wordt wijzer.


Gearchiveerd onder:Uncategorized
Posted in: Uncategorized

Existentiële verbondenheid of existentiële eenzaamheid?

juli 12, 2017

Wie zich oriënteert op het onderwerp eenzaamheid komt vroeg of laat de term existentiële eenzaamheid tegen. Existentiële eenzaamheid, het klinkt heel ingewikkeld en het wordt vaak nog ingewikkelder uitgelegd ook. Het existentialisme is een stroming binnen de filosofie. Wie daar meer over wil weten kan terecht bij Nietzsche, Descartes of gewoon bij Wikipedia. Hier praat ik alleen over existentiële eenzaamheid.

Existentiële eenzaamheid

Existentiële eenzaamheid is een gevoel van eenzaamheid dat onoverkomelijk verbonden is met het feit dat je mens bent. In tegenstelling tot de eenzaamheid die je kunt voelen als je iemand mist heeft existentiële eenzaamheid het niet nodig dat je een bepaald persoon mist. Dankzij het feit dat we nu eenmaal bestaan is existentiële eenzaamheid altijd aanwezig. Het is een onvermijdelijk onderdeel van ons mens zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we ons erbij moeten neerleggen als we er last van hebben. Helaas hebben veel mensen de overtuiging dat eenzaamheidgevoelens nu eenmaal lijdzaam ondergaan moeten worden, omdat ze bij het leven horen. Dat is triest.

Groei uit verbinding, groei in verbinding

Ieder mens wordt geboren uit de samenvoeging van andere mensen. Geboren worden is een uniek samenwerkingsproces van twee wezens, een samenwerking die ook na de geboorte nog jarenlang door gaat. Je wordt als mens opgevoed en opgeleid om te leren samenleven met anderen. En in die samenleving, door dat samen-gaan-met-anderen, ontwikkelt een mens zich en is er groei mogelijk. Mensen ontlenen hun bestaan aan het bestaan van andere mensen.

De kant van de medaille die vaak niet wordt gezien: existentiële verbondenheid

Wij zijn als mens voorbestemd om met anderen samen te leven. We hebben een ingeboren behoefte, een noodzaak, om het leven vorm te geven samen met anderen. We hebben daarom niet zozeer te maken met een existentiële eenzaamheid als wel met een existentiële verbondenheid met anderen. Het zijn de momenten waarop wij die verbondenheid met anderen niet ervaren die ons pijn doen. Dat gevoel van eenzaamheid is ons noodsignaal. Het laat ons voelen dat we als mens iets tekort komen. Het is een inwendige oproep tot actie: doe er wat aan!

Eenzaamheid als signaal

In plaats van ons neer te leggen bij eenzaamheid en ons lijden te ondergaan kunnen we op een andere manier leren kijken naar eenzaamheid. Die andere manier leert ons luisteren naar onszelf en naar het signaal dat eenzaamheid ons geeft. We hebben het als mens nodig om ons verbonden te voelen met andere mensen en zo met de wereld. Ieder mens heeft ook in dat opzicht eigen behoeftes. Zoals de een aan drie vrienden de handen vol heeft, geeft een ander een feestje voor zijn 30 beste vrienden.

Gepsychologiseerde wereld

We zijn inmiddels allemaal opgevoed met het verschil tussen introvert en extravert. We kennen allerlei psychologische indelingen en geven onszelf en elkaar de nodige etiketten. Maar welk etiket hoort bij; ‘behoefte voelen je te verbinden’? Laat je niet verleiden te zeggen dat dat de term ‘mensen-mens’ is. Wat we een mensen-mens noemen is hooguit iemand die met gemak contacten aangaat en onderhoudt. Een ander is misschien niet zo erg geneigd contact te zoeken, of dat nu wel of niet lichamelijk is. Maar niemand is geen ‘mensen-mens’.

Daarbij kun je verbinding ook nog verschillende manieren uitleggen. Voor de een betekent het lekker stappen met je vrienden, de ander zal zich verbinden aan een God en daarmee intens gelukkig zijn. Voor de een zal verbinden meer te maken hebben met persoonlijk contact in aanraking, voor een ander heeft verbinden meer te maken met een geestelijke verbondenheid. Je hebt, kortom, geen etiket nodig. Ieder heeft verbinding nodig, maar ieder op haar of zijn eigen manier.

Schieten met hagel

Wie zich niet voldoende verbonden voelt met het leven, met anderen, zal dat ervaren als een gevoel van eenzaamheid. Het is in dat geval niet genoeg om in het wilde weg op zoek te gaan naar contact met mensen. Het signaal moet goed begrepen worden. Wie zich eenzaam voelt zal eerst moeten weten waar de persoonlijke behoefte ligt. En als die behoefte bekend is is het vervolgens nodig te ontdekken hoe die behoefte vervuld zou kunnen worden. Dat doe je niet op een achternamiddag. Dat doe je ook niet in drie simpele stappen of met 10 tips tegen eenzaamheid. Goed voor jezelf zorgen betekent ook zorgen dat je verbinding met het leven in orde is. Kennis van wat goed en gezond is voor ons komt ons niet aanwaaien. Daar moet je iets voor doen.

Verbinding leggen tussen mensen vraagt een hoop kennis. Van hoe mensen met elkaar omgaan, van je eigen doelen en drijfveren, van je eigen behoeften en die van anderen. Ken je die dingen niet, dan is het contact met anderen altijd een toevalstreffer. Je drijft als het ware op de oceaan van mogelijke verbindingen en je komt wel of niet aan op een eiland van verbinding. Dat is hoe mensen het doen die zich niet bewust zijn van hun eigen rol in het verhaal. Dat is zoals de meeste mensen het doen: leven met de mensen die je door toeval ontmoet.

Of het een halfje wit is

Raar, dat we allerlei andere dingen wel zorgvuldig uitzoeken, maar onze relaties niet. Een nieuwe telefoon moet aan een stevige set eisen voldoen. Een huis koop je niet zo maar op een saaie zondagochtend. Zelfs voor je brood kies je zorgvuldig je leverancier, of dat nu een super-bakker is in een heel ander stadsdeel, of de Aldi omdat het zo fijn goedkoop is. Je hebt er over nagedacht. Je weet wat je lekker vindt. Maar vrienden ontmoeten we bij toeval. Op het werk. Bij de sport. Nog van school. Op vakantie. Niks mis mee, daar niet van. Maar we tobben wat af met vrienden die eigenlijk niet zo goed bij ons passen. Met partners waar we op uitgekeken zijn. Doordat we eigenlijk maar een beetje in het wilde weg iemand hebben getroffen. Doordat we eigenlijk helemaal niet weten wat we elkaar te bieden hebben, wat we nodig hebben van elkaar en hoe we dat voor elkaar krijgen.

Individualisme

Zelfkennis is daarom de eerste stap als je je leven een richting in wilt sturen van meer verbondenheid, van meer en betere relaties. Er wordt vaak gezegd dat individualisme de pest is voor onze wereld en dat daar de eenzaamheid vandaan komt. Ik moet dat tegenspreken. Eenzaamheid is zo oud als de wereld, maar we gaan het in onze tijd pas zien. Mensen hebben zich altijd al eenzaam gevoeld. Maar ze hadden andere, dringender zorgen. Brood op de plank, bijvoorbeeld. En geld voor een school voor hun kinderen. Pas nu we wat meer gelegenheid hebben ons op andere dingen te richten ontdekken we dat eenzaamheid ons leven veel meer beheerst dan we zouden wensen. Eenzaamheid die we voelen omdat we ons geboorterecht, existentiële verbondenheid, niet ervaren.

Uniek deel van een onontkoombaar geheel

Het wordt hoog tijd dat we de ogen open doen en erkennen dat individualisme ook inhoudt: zelfkennis en kennis van hoe je in de wereld kunt zijn. Dan zul je ontdekken dat je pas in je relatie met die wereld echt jezelf kunt zijn. Ons individualisme is nog niet ver genoeg doorontwikkeld. We steken nu in het stadium waarin we materieel kunnen zorgen voor onszelf. Dat we daarbij volstrekt afhankelijk zijn van anderen valt niet zo op, maar een feit is het wel. Echt individualisme is ook ontdekken, beseffen, weten, dat je een uniek individu bent in een groter geheel, waar je onlosmakelijk deel van uitmaakt. Je plaats vinden daar gaat het om.

Zoeken tot je een ons weegt

Je kunt als je last hebt van eenzaamheid op zoek gaan naar wat voor jou belangrijk is. Naar je drijfveren, je waarden, je voorkeuren, je interessen, je manier van communiceren en wat die jou oplevert. Naar wat jou gelukkig maakt. Daar kun je met gemak tientallen jaren over doen. Als je dat aantrekkelijk lijkt, moet je dat vooral doen. Ik heb het ook gedaan, maar leuk was het niet. Je kunt ook een speciaal programma volgen van twee maanden, waarin je in vier uur per week dat hele proces doorloopt. Ik heb dat programma, die cursus, gemaakt omdat ik het idioot vond dat ieder mens geacht wordt ‘door schade en schande’ allerlei dingen onder de knie te krijgen. Terwijl je veel van die dingen gewoon in een les kunt stoppen.

En dan nu: reclame

Ik heb het programma Creatief Leven genoemd. Omdat dat precies is wat je moet doen: jouw eigen leven op jouw manier vormgeven. Pas als je dat doet, creatief leven, benut je jouw potentieel helemaal. Daardoor voel je je gelukkig. En als jij gelukkig bent, straal je dat uit naar je omgeving. Je maakt anderen dus ook gelukkig. Deze cursus geeft jou alles in handen om je leven een boost te geven. Een nieuwe richting op te sturen.

Je bent al verbonden met alles en iedereen. Die existentiële verbondenheid is er al. Voel je het niet zo? Zorg dan dat jij je leven zo invult dat het jou en de mensen om je heen gelukkig maakt. Waar wacht je nog op? Vraag hulp aan een deskundige en schrijf je in voor een groepscursus of doe het online programma Creatief Leven. Hop!

Jeannette Rijks


Gearchiveerd onder:Creatief Leven, eenzaamheid, geluk, gezondheid, onderwijs Tagged: aanpak eenzaamheid, cursus Creatief Leven, doen aan eenzaamheid, eenzaamheid, online cursus eenzaamheid, oplossing eenzaamheid, tips eenzaamheid, zelf doen aan eenzaamheid. doen aan eenzaamheid

Test je kennis van eenzaamheid in vijf minuten

juni 21, 2017

Wil je mensen helpen die zich te lang eenzaam voelen? Super. Daar kunnen er niet genoeg van zijn.

Maar weet jij wel genoeg af van eenzaamheid?

Doe deze kennistest en je bent er heel snel achter. Het duurt maar een paar minuten.

De goede antwoorden krijg je meteen.


Gearchiveerd onder:Uncategorized
Posted in: Uncategorized

Het is de verkeerde campagne!

juni 17, 2017

Voor mensen die zich eenzaam voelen geldt dit verhaal ook,

In de zorg voor de ander jezelf blijven zien

Motie van GroenLinks
Een meerderheid in Tweede Kamer steunde eerder deze week de motie van GroenLinks voor een bewustwordingscampagne voor mantelzorgers. Een campagne die mantelzorgers bewust moet maken van de mogelijkheden die er voor hen zijn om ondersteuning te krijgen. GroenLinks uiteraard heel blij, maar volgens mij is het de verkeerde campagne.

Aanbod als uitgangspunt
Mogen mantelzorgers dan niet geholpen worden? Zeker wel. Maar in een dergelijke campagne worden mantelzorgers geattendeerd op de hulp die gemeenten en zorginstanties bieden. Terwijl juist de behoefte van mensen zelf de basis voor geboden hulp moet zijn. Dat past ook bij het huidige tendensen in de werkvelden zorg- en welzijn: de mens centraal, niet het systeem of organisatiemogelijkheden in de hoofdrol, maar de mens en zijn/haar behoeften als uitgangspunt. Met deze motie gaan Tweede Kamerleden tegen deze stroom in.

Veronderstelde hulpbehoevendheid
Bij zo’n campagne wordt ook voorbij gegaan aan de vraag óf mantelzorgers hulp…

View original post 1.041 woorden meer


Gearchiveerd onder:Uncategorized
Posted in: Uncategorized

Heb je therapie nodig bij eenzaamheid?

mei 31, 2017

Wie een verstopte gootsteen heeft laat over het algemeen niet meteen de weg langs het huis opbreken. Doorspelen met soda wil ook nog wel eens helpen. In zijn algemeenheid is het bij de meeste problemen niet verstandig om meteen naar het zwaarste middel te grijpen. Moet je bij eenzaamheid in therapie? Is therapie nodig?

Soms wel – meestal niet

Soms zal het verstandig zijn naar een psycholoog of psychiater te gaan, vaak is het niet nodig. Maar ja, wanneer is ‘soms’… Het lastige is dat je wel behoorlijk verstand van eenzaamheid moet hebben om te bepalen wat voor wie een slimme keus is. Vraag informatie aan een specialist eenzaamheid. Vaak is een eerste (telefoon) gesprek gratis.

Welke therapie werkt?

Van één soort therapie is aangetoond dat het werkzaam kan zijn bij eenzaamheid. Dat is cognitieve gedragstherapie. Daarbij is het contact tussen jou en je therapeut van doorslaggevend belang. Het is daarbij natuurlijk niet de bedoeling dat de therapeut voor de cliënt de oplossing van de eenzaamheid wordt. Soms is het nodig dat iemand extra hulp krijgt, in de vorm van bijvoorbeeld verwerking van trauma.

Afhankelijk van de cliënt

Voor het oplossen van vroeg trauma is EMDR een aantoonbaar werkzame aanpak. Het is snel, je hoeft niet je hele oude ellende opnieuw door te maken, en als je de remmende herinnering hebt opgeruimd kun je vlot van start met een programma dat iemand werkelijk helpt van die eenzaamheid af te komen. Soms is hypnotherapie een goede aanpak. Lichaamsgerichte therapie die kan werken bij trauma is bijvoorbeeld haptotherapie.

Als je geen therapie wilt…

Is er gelukkig steeds meer te kiezen. Goed opgeleide mensen helpen je bij het doorlopen van een programma van een paar maanden, waarin je weer goed in je vel komt te zitten en zelf je eenzaamheid aanpakt. Nu én later. Zodat je net alleen met een hulpverlener, maar voortaan zelf je leven richting geeft. Adressen vind je hier.

Wat in welk geval de beste keus is, wordt een groot deel bepaald door de ‘klik’ van de hulpverlener met de cliënt. Kom op voor jezelf. Kijk op Eenzaamheid Informatie Centrum.


Gearchiveerd onder:hulp bij eenzaamheid, therapie, Tips tegen eenzaamheid Tagged: doen aan eenzaamheid, eenzaamheid, oplossing eenzaamheid, therapie

Mevrouw Rijks, mijn moeder is zo eenzaam, wat kan ik doen?

mei 31, 2017

Beste mevrouw Rijks,

Mijn moeder is drieentwintig jaar gelden gescheiden, zijn is nu 76.

Sindsdien is er veel gebeurd, gelukkig ook veel goede dingen.

Maar helaas zit mijn moeder nog steeds met allerlei negatieve gedachten, wrok.

Bovendien

Read the rest of this entry »

Hoe manipuleer ik een eenzame…

mei 24, 2017

Wie zich langer eenzaam voelt is daardoor niet meer goed in staat om te gaan met emoties. Huizenhoog juichend en diep bedroefd, je weet soms niet meer wat je met jezelf aan moet.

Daarnaast zorgt eenzaamheid ervoor dat je niet meer goed in staat bent in te schatten wat de gezichtsuitdrukkingen van mensen betekenen.

Het gebrek aan zelfregulatie dat eenzaamheid met zich meebrengt, gecombineerd met een verstoord beeld van de sociale omgeving, maakt het moeilijk om een ander perspectief te accepteren. Daardoor worden we minder goed in staat om de bedoelingen van andere mensen in te schatten, waardoor we sociaal onhandig worden.

Ook kan het ons kwetsbaar maken voor manipulatie. Andere mensen zijn uitstekend in staat zijn hun verkeerde motieven voor mensen met chronische eenzaamheid te verbergen. Tegelijkertijd zorgt de angst voor dit soort manipulatie dat mensen die zich eenzaam voelen eerder kwade bedoelingen verwachten. En soms gaat het zelfs zo ver dat deze angst tot agressie uitgroeit.

Een andere vorm van ermee omgaan is, dat iemand haar uiterste best doet om het anderen naar de zin te maken, op het extreme af.  Weer een andere reactie is het  terugtrekken in een slachtofferrol.

Het ironische is dat al dit soort gedrag, aangemoedigd door gevoelens van angst en bedreiging, vaak precies de afwijzing uitlokt waar we het meest bang voor zijn. Nog erger misschien zelfs is dat na verloop van tijd de kwetsbaarheid die samengaat met eenzaamheid ons nog ontevredener maakt met onze bestaande sociale connecties en ons nog meer op onze hoede doet zijn voor de verbinding met andere mensen. Angst regeert.

Het is een valkuil van de eerste orde, eenzaamheid. Schoolvoorbeeld van een vicieuze cirkel.

Juist de gedragingen van mensen met eenzaamheid laten zich mooi manipuleren door handige jongens (en meisjes!). Want niet alleen seks verkoopt. Angst verkoopt ook.

Voel je je langer eenzaam, zoek dan goede, deskundige hulp en kom op voor jezelf.

Jeannette Rijks


Gearchiveerd onder:Eenzaam, eenzaamheid, marketing Tagged: aanpak eenzaamheid, angst, doen aan eenzaamheid, eenzaamheid, seks, slachtoffer, verkoopt

Social media en eenzaamheid

mei 17, 2017

Maken social media eenzaam?

‘Ze zitten ook maar steeds achter die tablets, vind je het gek dat ze zo eenzaam zijn?’

‘Wij leren ouderen gebruik maken van de tablet, zo onderhouden ze hun contacten makkelijker.’

Kan het allebei waar zijn? Dat je én eenzamer kan worden én minder eenzaam door het gebruik van de tablet? Of is het nog ingewikkelder?

Nieuw, nieuw…

Toen de telefoon werd geïntroduceerd warren er bezorgde zielen die voorspelden dat het hele sociale leven naar de vellen zou gaan. Het was onpersoonlijk, je kon elkaar niet zien, je zou maar in je luie stoel blijven zitten in plaats van elkaar op te zoeken. En ja, dat gebeurde inderdaad. Maar wat er ook gebeurde is dat mensen die elkaar niet konden bezoeken op deze manier veel eenvoudiger en persoonlijker met elkaar in contact bleven dan vroeger, toen ze wekelijks brieven schreven. Voor wie analfabeet was en ver bij familie vandaan woonde ging er helemaal een wereld open.

Met Facbook, wat je er verder ook van kunt vinden, is het eenvoudig mee te leven met het dagelijks leven van familie en vrienden. Mits zij er ook op zitten en ook ongeveer even vaak dingen op posten. Hier geldt net als in het echte leven: het is geven en nemen. Daar moet wel een beetje een evenwicht in zitten, anders raak je elkaar kwijt. Je kunt ongemerkt iemand voor het hoofd stoten door wat je erop zet, of door wat je juist niet deelt. Daarin hebben we nog het een en ander te leren. De omgangsregels op het internet zijn anders dan in het echte leven en voor een deel gaat dat leren met horten en stoten.

Lastiger is het als een deel van je vrienden wel van een bepaald platform gebruik maken en een deel niet. Heb jij geen zin in oeverloos appjes bekijken, dan hoor je er niet bij. Dit soort regels geldt ‘in het echt’ ook. Als zij elke week naar de kroeg gaan en jij blijft liever iets anders doen, hoor je er op den duur ook niet meer bij.

The medium is the message

Social media zijn niet alleen maar instrumenten voor communicatie. Voor een deel bepalen ze de communicatie. Je straalt iets anders uit als je ‘op facebook zit’, dan als je je op foursquare of Linkedin bezig houdt.

Ze zijn relatief nieuw. We moeten met zijn alleen leren hoe ermee om te gaan. De beleefdheid dat je in een gesprek met een persoon opeens met een ander gaat praten heb je waarschijnlijk wel van huis uit meegekregen. Dat een een melding van je telefoon opeens wel dat gesprek doorbreekt is ook een kwestie van beleefdheid. Daar zie je hoe verslavend die telefoon kan zijn. Elkaar een beetje bijsturen op dat terrein kan geen kwaad.

Uitwassen

Elk medium – of het nu een brief is, de krant, de telefoon of facebook- kun je gebruiken om mensen te pesten, te beledigen, te bedreigen of voor schut te zetten. Het is niet het medium dat eenzaam maakt, het is de uitsluiting die dat doet.

Verslaving

Wij mensen willen ons verbinden. Het is een noodzaak, een primaire levensbehoefte. Wie te weinig verbinding heeft gaat onherroepelijk dood. Wie voldoende verbinding heeft leeft aantoonbaar jaren langer. Als we geen of geen voldoende of goede verbinding met andere mensen hebben, kunnen we ons zo maar verbinden met andere dingen. Een verzameling postzegels. Twee hondjes. Een huis vol katten. Een computer. Werk.

We vergeten misschien wel eens dat op deze wereld de commercie er alles aan doet om ons te laten kiezen voor verbinding met hen. De Ikea family pas. De manier waarop we ons met een merk identificeren. (Apple-volk). Shirts met ‘I love…’ waarmee je voortdurent kunt laten zien dat je bij deze of gene club hoort. Kleding waarmee je een wandelende reclamezuil bent, zodat je kan laten zien bij welke club je hoort.

Zo is de commercie misschien nog wel veel beter om je op dat punt te verleiden via social media, omdat ze daar alles van jou al weten. Op die manier kunnen ze jou fantastisch vast houden aan dat scherm. Wie vast zit aan een scherm kan niet tegelijkertijd omgaan met mensen. Het is het een of het ander. En als je steeds minder kiest voor omgaan met echte mensen loop je grote kans eenzaam te worden. Je bent dan verslaafd aan je scherm.

Dus?

Als je ervoor zorgt dat je verstandig omgaan met je schermpjes, en het virtuele leven niet je echte leven laat overheersen, kan je ongelofelijk veel plezier hebben van social media. Klets met je vriendje als die op stage in Japan zit. Skype met je moeder in Australië. Leer nieuwe zakenpartners kennen in online groepen. Vergroot je wereld. Vergeet alleen nooit dat je uiteindelijke geluk afhangt van het omgaan met mensen die je kunt aanraken.

Jeannette


Gearchiveerd onder:Eenzaam, eenzaamheid, social media Tagged: apple, eenzaamheid, Facebook, foursquare, ikea, linkedin, sociaal isolement, Twitter

Waardoor eenzaamheid zo ernstig is

mei 2, 2017

De ernstige gevolgen van eenzaamheid ontstaan door een samenspel van drie verschillende complexe factoren. Dit zijn ze:

eenzaamheid: verwarrend probleem

1. Persoonlijke behoeften. Ieder van ons heeft van onze ouders een bepaald niveau van behoefte aan sociale verbondenheid meegekregen, net zoals we de aanleg erven om wel of geen flaporen te hebben of een haarkleur. Deze behoefte aan verbinding regelt ook je gevoeligheid voor sociale uitsluiting. In al deze gevallen is de invloed van de omgeving op die genetische aanleg van cruciaal belang. Deze individuele, genetisch bepaalde voorkeur werkt als een soort thermostaat, die aan gaat en signaal geeft elke keer als onze individuele behoefte aan verbondenheid niet wordt bevredigd: we voelen ons eenzaam.

2. De vaardigheid om emoties te hanteren. Deze zelfregulering houdt in dat je in staat bent emotionele uitdagingen te overwinnen zonder helemaal uit balans te raken – niet alleen voor de buitenwereld, maar ook echt van binnen. Als eenzaamheid langer duurt, ondermijnt het deels deze vaardigheid. Deze ‘ontregeling’ zorgt ervoor dat we op cellulair niveau kwetsbarder worden voor diverse stressoren, en daardoor minder goed in het uitvoeren van ontspannende en helende functies, zoals slaap. We raken blijvend gestresst.

3. Mentale representaties, verwachtingen van en redeneringen over anderen. Elk van ons doet ervaringen op door middel van perceptie en geeft daardoor betekenis aan de dingen. Daardoor zijn we voor een deel zelf de architect van onze sociale wereld. Hoe we betekenis geven aan onze sociale omgeving noemen we sociale cognitie. Als eenzaamheid toeslaat wordt de manier waarop wij onszelf en anderen zien beïnvloed, inclusief de reacties die wij van anderen verwachten. Doordat je je ongelukkig voelt en minder goed in staat bent je eigen gevoel te reguleren, wordt je sociale cognitie verstoord. Je kunt niet goed meer sociaal functioneren.


Gearchiveerd onder:Eenzaam, eenzaamheid Tagged: eenzaam, eenzaamheid, oplossing eenzaamheid