Betrouwbaarheid

De gegevens op de website Eenzaamheid Informatie Centrum zijn uitsluitend bedoeld om aan u informatie te verstrekken over eenzaamheid, over onze organisatie, onze producten en onze diensten. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wetenschappelijk onderzoekers leveren bijdragen om een zo gefundeerd mogelijk aanbod aan informatie te verzorgen. Eenzaamheid Informatie Centrum kan geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft en behoudt het recht de website zonder aankondiging te wijzigen of buiten gebruik te stellen.

Test

De tests op deze website zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en op jarenlange ervaring in hulp bij eenzaamheid. Zij zij geen vervanging voor een medisch consult en er is geen sprake van een medische diagnose. Aan de uitkomst van deze zelftests kunnen geen rechten worden ontleend. De diagnostische eenzaamheidstest wordt gepubliceerd op de website van Faktor5.  Uw gegevens worden niet bewaard, opgeslagen of op andere wijze gebruikt.

Gewicht van de uitslagen

Eenzaamheid wordt gemeten op een schaal van 0 tot 50, waarbij 50 maximaal eenzaamheid betekent. Dit is altijd een momentopname.

Vitaliteit wordt gemeten op een schaal van 0 tot 50, waarbij 50 maximaal vitaal betekent. Vitaliteit heeft betekenis als er sprake is van eenzaamheid. 

Wat iemand als een last ervaart is volstrekt persoonlijk. De mate van eenzaamheid is op zich geen reden voor hulp. De duur van de eenzaamheid is dat wel. Daarom zijn er vragen opgenomen over de duur van de eenzaamheid en over jeugd(herinneringen). Deze vormen wel een indicatie voor de ernst van de klachten. 

De combinatie van uitslagen is leidend voor het gegeven advies. 

Aansprakelijkheid

Eenzaamheid Informatie Centrum is niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is. Indien er sprake is van aanbevelingen of enig advies op de website van Eenzaamheid Informatie Centrum, dan heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website. De website kan niet worden beschouwd als vervanging voor een consult of een behandeling bij een arts.

Auteursrecht

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten liggen bij Jeannette Rijks, behalve waar op de betreffende pagina is aangegeven bij wie het auteursrecht berust. Alle teksten van Jeannette Rijks mogen - uitsluitend ongewijzigd - worden gekopieerd, overgeplaatst, opgeslagen of gepubliceerd, mits dit wordt gedaan met bronvermelding en, als het gaat om digitale verwijzingen, met toepassing van een hyperlink naar de originele tekst. Teksten van anderen mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen of gepubliceerd.

Privacy

Wanneer u informatie aanvraagt, zich inschrijft of op een andere manier een reactie van Eenzaamheid Informatie Centrum vraagt via de website, vragen we u enkele persoonlijke gegevens in te vullen (zoals naam, adres, telefoonnummer). Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen ingezien door daartoe bevoegde medewerkers van Eenzaamheid Informatie Centrum. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw reactie en/of aanvraag te behandelen, u te voorzien van de juiste informatie, statistische gegevens te bepalen of om contact met u te kunnen zoeken ten behoeve van (eventuele aanbiedingen van) onze producten en/of dienstverlening.

Cookies

Bij een bezoek aan de website van Eenzaamheid Informatie Centrum en van Faktor5 worden bezoekersgegevens verzameld en opgeslagen met behulp van cookies. Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit. De gegevens betreffen technische gegevens (domeinnaam, hostcomputer vanwaar de bezoeker internet bezoekt, IP-adres (Internet Protocol) van de computer van de bezoeker, de datum en tijd van het bezoek, het internetadres vanwaar de website wordt bezocht) en geen persoonsgegevens (bezoeker blijft anoniem).

 

Over ons

Het Eenzaamheid Informatie Centrum is een virtueel platform. Het biedt informatie over eenzaamheid om zo veel mogelijk mensen te helpen die zich eenzaam voelen.

De website is opgezet door Jeannette Rijks, eenzaamheidsdeskundige van het eerste uur. Deze website is al sinds 2004 actief.

Jeannette Rijks:

“Het is onmogelijk om een ander van zijn of haar eenzaamheid te bevrijden, dat is net zoiets als iemand forceren om te stoppen met roken: het werkt niet. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn, het doet iets met je persoonlijkheid. Van langdurige eenzaamheid wordt iemand achterdochtig en onaangenaam, waardoor het nog lastiger is om je wel te verbinden met anderen. Eenzaamheid kan zich afspelen op drie terreinen; de één mist een partner, de ander vrienden en weer een ander een zinvol leven. Eenzaamheid bestrijden in daarom een complex proces, het vergt de wil om te veranderen en eerlijk zelfonderzoek. Ieder mens heeft iets anders nodig om de eenzaamheid te doorbreken."

Onze uitgangspunten:

  • Wij zijn sociale wezens en hebben verbinding nodig
  • Eenzaamheid laat je ervaren dat die verbinding ontbreekt
  • Aan eenzaamheid moet je wat doen... Zelf!
  • Wie niet in staat is zelf iets te doen aan eenzaamheid, ontbreekt het òf aan kennis òf aan mogelijkheden - en die moeten er dan komen!
  • Hulpverlening moet daarop gericht zijn
  • Hulpverlening moet erop gericht zijn de ander in staat te stellen zelf eenzaamheid op te lossen
  • Hulpverlening bij eenzaamheid vraagt om specifieke deskundigheid

Uitgever van deze site:

Jeannette Rijks

Ambachtenstraat 13

4731RE Oudenbosch

KvK nr: 22057651

 

module

Start nu met de online cursus Creatief Leven tegen eenzaamheid

 Zoek je een specialist?

beeldmerk veldtocht

 

Faktor5 - opleiding voor professionals rond eenzaamheid