Privacyverklaring

Jeannette Rijks, opererend als een eenmanszaak onder de naam ‘Jeannette Rijks’ of  ‘Faktor5’, gevestigd aan de Ambachtenstraat 13 in Oudenbosch, verder te noemen ‘Faktor5’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Jeannette Rijks

Ambachtenstraat 13

4731RE Oudenbosch 

Jeannette Rijks is de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken
Faktor5 verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Faktor5 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • het aanmelden van jou aan een training of workshop;
 • verzenden van een nieuwsbrief;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Geautomatiseerde besluitvorming
Faktor5 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Faktor5 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Google Contactpersonen: Onderhoud van telefoonnummers en e-mailadressen
 • Google Analytics: analyse van bezoekersaantallen en tijdsbesteding


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Faktor5 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk verplichte bewaartermijn voor boekhoudkundige gegevens, die is zeven jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Faktor5 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Faktor5 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.


Bezwaar
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Faktor5 wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Faktor5 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omslag Creatief Leven 3DCreatief Leven - een innovatieve methodiek

Het programma Creatief Leven is een innovatief project op het gebied van de aanpak van eenzaamheid. Het is voor veel organisaties een waardevolle toevoeging wanneer Creatief Leven opgenomen wordt in het beleid, of zelfs in de prestatieafspraken die een organisatie met de gemeente maakt. Gemeentes of organisaties kunnen ook zelfstandigen inhuren om de cursus Creatief Leven te geven. De mensen die opgeleid zijn binnen Faktor5 hebben de expertise om de cursus Creatief Leven te geven zoals deze bedoeld is. In verschillende gemeentes (Eindhoven, IJsselstein, Culemborg, Almere, Lelystad, Middelburg, Oss, Medemblik, Haarlem, Leiden, Barendracht, Dordrecht) wordt Creatief Leven al met succes ingezet. De resultaten hiervan zijn zeer positief. In de procesevaluatie Creatief Leven worden de resultaten verder beschreven. Creatief Leven past daarmee ook prima binnen de kaders van het WMO-beleid en het gezondheidsbeleid van gemeenten.

Creatief leven biedt een programma dat de noodzakelijke en voldoende voorwaarden biedt voor het zelf leren aanpakken van langdurige eenzaamheid. Het is  een cursus die kennis en vaardigheden biedt aan de gebruiker. Creatief Leven is helder over eenzaamheid en behandelt dat ook als het probleem van de deelnemer aan de cursus. 

Globaal zijn de voorwaarden voor het slagen van deze cursus, afgezien van de inhoud van het programma:

 • uitvoering in een hecht en veilig groepsverband
 • een strakke, gestructureerde aanpak
 • een deskundige begeleiding

Niet-noodzakelijke ondersteunende zaken

Alles wat helpt het zenuwstelsel te ontspannen, maakt dat informatie (weer) kan worden opgenomen. Dat is een voorwaarde voor het leren van de nodige  competenties om eenzaamheid te hanteren. De daarvoor noodzakelijke en voldoende voorwaarden zitten ingebed in de methodiek Creatief Leven. De activiteiten die daar op sturen zijn niet te vinden in het werkboek, maar zijn een onderdeel van het aanbod aan werkvormen die de cursusleider tijdens de bijeenkomsten aanbiedt.

Alles wat de werking van het brein ondersteunt is goed. Datzelfde geldt voor voeding die ondersteunend werkt: alles wat goed is voor het brein, is aan te bevelen. Ze zijn echter niet perse noodzakelijke onderdelen. En op zichzelf staand vormen zij geen aanpak van eenzaamheid of chronische stress, omdat ze de stressbron, namelijk gebrek aan verbondenheid, niet aanpakken.

Over het algemeen wordt helpend gezien in het zorgen voor meer flexibiliteit in het brein:

 • Samen met anderen zijn
 • Creatieve uitdaging
 • Bewegen
 • Mindfulness training (zoals hartcoherentie)
 • Spelletjes spelen
 • Muziek maken/naar muziek luisteren
 • Tekenen
 • Schrijven
 • Zintuigen prikkelen

Details

De groep

De groep biedt hoop, een van de belangrijkste factoren in het slagen van een veranderproces.

De groep biedt een veilige omgeving om te oefenen in  sociaal functioneren en in communiceren, beide onderwerpen onderdeel van de kennis en vaardigheden in het programma.

De groep is een instrument in handen van de leiding: door permanent te sturen op een goede sfeer en op respect en waardering van elkaar,  zorgt de leiding vanaf moment één voor een omgeving die steunend en stimulerend is.

De gestructureerde aanpak

Vaste patronen vormen de basis voor veiligheid. Ze zijn dan ook de basis van de methodiek. Binnen die vaste patronen is het nodig gecontroleerde chaos te veroorzaken, om nieuwe kennis en vaardigheden te kunnen aanleren. De structuur van het programma (volgorde, timing, inhoud) is daar volledig op gericht.

Een andere uiting van vaste structuur is het verbod op het delen van negatieve ervaringen. Vanuit de overtuiging dat mensen steeds beter worden in wat ze vaak doen is het sturen op positieve ervaringen en daarmee het anders leren denken een van de basisregels.

Mensen die langdurig last hebben van eenzaamheid hebben door die eenzaamheid hersenveranderingen ondergaan, die grotendeels overeenkomen met de gevolgen van langdurige stress op de hersenen. Dat betekent dat cognitieve vormen van begeleiding

Deskundige begeleiding

Mensen met langdurige eenzaamheid kun je beschouwen als mensen met een (lichte) beperking. Het adequaat leiden van een groep mensen met enige beperkingen is op zich al een opgave. De eisen die aan de leiding gesteld worden zijn stevig. Zo moeten zij kunnen begeleiden in het individuele veranderproces van alle deelnemers, kunnen sturen op groepsvorming, de structuur vasthouden, kennis overdragen en toch in staat zijn enige chaos te brengen om het leerproces te ondersteunen.

Uiteraard beheersen zij de methodiek en hebben ze kennis van de inhoud van het Werkboek en van een reeks aan creatieve en interactieve werkvormen om het proces te sturen en te steunen.

De begeleider heeft bovendien specialistische kennis van eenzaamheid. Zowel van de factoren die eenzaamheid veroorzaken als die eenzaamheid bestendigen. Ook moeten ze kennis hebben van mogelijke complicerende factoren, ze moeten die kunnen herkennen aan het gedrag van de deelnemer (diagnostiek). Ze moeten bovendien in staat zijn zo nodig te verwijzen naar andere, toepasselijke vormen van hulpverlening.

Elke Specialist Eenzaamheid is opgeleid om deze cursus aan te bieden.

 

dokter wat kan ik doen aan eenzaamheidStel je nou eens voor...

Dat depressie, of misschien ook wel burnout, begrippen zijn die de lading niet dekken. En stel je eens voor dat gebrek aan menselijke verbinding de oorzaak zou kunnen zijn van die ellendige gevoelens. Wat zou dat betekenen voor al die mensen die zichzelf depressief noemen?
In elk geval zou het betekenen dat je moet instemmen met een heel andere visie op depressie. Dat is een hele omslag. Je bent op eens niet meer slachtoffer van een chemische onbalans, maar slachtoffer van… ja, van wij eigenlijk? Je zou jezelf slachtoffer kunnen noemen van een maatschappij die niet weet wat eenzaamheid is. Of van een maatschappij die mensen uit elkaar drijft. Of van een maatschappij die gewoon nog niet op de hoogte is van wat gebrek aan mensen in je leven met je doet.

Of...

Of je zou kunnen stoppen met jezelf te zien als slachtoffer, en op te komen voor jezelf. Dat valt nog lang niet mee. Maar het biedt wel perspectief. Want in plaats van pillen, die vaak niet eens werken, kun je op zoek naar wat wel werkt. En dat is niet zo moeilijk, als je maar weet wie je daarbij kan helpen.
Het grootste probleem bij depressiviteit is dat je er gewoon geen vertrouwen meer in hebt. Niet in de artsen niet in de pillen en al helemaal niet in die zelfbenoemde Specialisten Eenzaamheid. Dat hoort erbij. Bij chronische depressie. Of bij chronische eenzaamheid. Dat je niemand meer echt vertrouwt. Misschien was dat altijd al je probleem. Dat zou zo maar kunnen.

Toch eens informeren?

Maar hoe dan ook, je wilt ervan af. Dan is het toch wel slim eens te kijken bij wat een specialist eenzaamheid zegt over wat je kunt doen. Of over de oorzaak. Of de gevolgen. En als je er toch wel erg veel in herkent is het misschien het overwegen waard de stoute schoenen aan te trekken en hup te vragen. Nee heb je. Al.
Stel je eens voor dat het je leven zou veranderen.

 

Eenzaamheid bij ouderen, is dat wel zo’n probleem?

oude man in flatAls je het woord eenzaamheid laat vallen, denkt iedereen aan ouderen. Rollators, trieste blikken van een Eenzame Oudere vanuit een Eenzaam Flatje naar buiten, terwijl er maar Niemand Komt. Het kan toch niet zo zijn dat wij de eenzame medemens laten zitten! Hop, actie!

Onzin

Dat beeld is tragisch, want het klopt totaal niet met de werkelijkheid.
Allereerst demoniseert het de ouderdom, volkomen ten onrechte. Verreweg de meeste ouderen voelen zich niet eenzaam. Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen zich gelukkiger voelen naarmate ze ouder worden. Je hoeft dus niet zo bang te zijn dat eenzaamheid je toegrijnst naarmate je ouder wordt. Echt, de meeste ouderen zijn geen eenzame sukkels.

Klein deel

Ten tweede is eenzaamheid bij 75-plussers maar een heel klein deel van het grote probleem dat eenzaamheid onze maatschappij oplevert. Eenzaamheid bij kinderen geeft gezondheidsproblemen en psychische problemen die een mensenleven kunnen duren, maar er is nauwelijks aandacht voor. Eenzaamheid bij volwassenen is een gezondheidsbedreiging van de eerste orde, ter vergelijken met de gevolgen van roken of drinken.

Ellendig signaal

Ten derde is eenzaamheid op zich geen probleem, net zo min als pijn op zich een probleem hoeft te zijn. Het is wel vervelend, voor veel mensen is het zelfs het meest ellendige gevoel dat er is, maar het heeft een functie. Het is een signaal dat je in actie moet komen. Een seintje om je te verbinden met anderen. En dat moet je zelf doen. Daar hoef je geen landelijke acties voor op te tuigen. Liever niet zelfs. Wie zich pas eenzaam voelt heeft waarschijnlijk wel behoefte aan steun en troost, maar wie niet leert zelf vorm te geven aan de sociale omgeving, zal altijd afhankelijk blijven van hulp.

Chronische eenzaamheid

Eenzaamheid wordt pas een echt probleem als mensen de vaardigheden niet hebben om hun eigen leven zo vorm te geven dat ze geen last hebben van eenzaamheid. Of als dat door omstandigheden niet meer kan. Maar dan is het ook een giga-probleem. Want eenzaamheid die chronisch is geworden, daar kom je niet zo maar meer van af. Eenzaamheid verandert je persoonlijkheid op een onaangename manier. Je wordt minder goed in staat gezichten te interpreteren. Neutrale gezichten beschouw je sneller als bedreigend. Je wordt angstig, achterdochtig en je trekt je terug. Je wordt dommer. Een achteruitgang van 10 IQ punten is meer regel dan uitzondering. Je hormoonhuishouding raakt in de war, met gevolg dat je het niet fijn vindt om met mensen om te gaan. Al met al is chronische eenzaamheid een aanslag op je hersenen en op je persoonlijkheid.

Kopje koffie?

Dat vraagt om meer dan gezellige huiskamers of uitjes of koffieochtenden. Dat vraagt om de erkenning dat eenzaamheid op elke leeftijd en in elke omstandigheid een bedreiging kan zijn van de gezondheid. Dus ja, eenzaamheid bij ouderen i echt een groot probleem. Maar het probleem is nog veel groter bij de rest van de bevolking. Dat vraagt om specialisten die kinderen helpen. En jonge moeders. En mensen op de werkvloer. En ja, ook ouderen. Dat vraagt om deskundigheid om mensen te leren omgaan met zichzelf en met anderen. Om die hersenen, die werkelijk ingrijpend zijn veranderd door eenzaamheid, weer een kans te geven zich te ontwikkelen tot gezonde hersenen. Daar moet je voor geleerd hebben. Een Specialist Eenzaamheid kan dat. En die schenkt daar vast ook wel een kopje koffie bij. 

 

 

 

Eenzaamheid bij ouderen, is dat wel zo’n probleem?

oude man in flatAls je het woord eenzaamheid laat vallen, denkt iedereen aan ouderen. Rollators, trieste blikken van een Eenzame Oudere vanuit een Eenzaam Flatje naar buiten, terwijl er maar Niemand Komt. Het kan toch niet zo zijn dat wij de eenzame medemens laten zitten! Hop, actie!

Onzin

Dat beeld is tragisch, want het klopt totaal niet met de werkelijkheid.
Allereerst demoniseert het de ouderdom, volkomen ten onrechte. Verreweg de meeste ouderen voelen zich niet eenzaam. Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen zich gelukkiger voelen naarmate ze ouder worden. Je hoeft dus niet zo bang te zijn dat eenzaamheid je toegrijnst naarmate je ouder wordt. Echt, de meeste ouderen zijn geen eenzame sukkels.

Klein deel

Ten tweede is eenzaamheid bij 75-plussers maar een hele klein deel van het grote probleem dat eenzaamheid onze maatschappij oplevert. Eenzaamheid bij kinderen geeft gezondheidsproblemen en psychische problemen die een mensenleven kunnen duren, maar er is nauwelijks aandacht voor. Eenzaamheid bij volwassenen is een gezondheidsbedreiging van de eerste orde, ter vergelijken met de gevolgen van roken of drinken.

Ellendig signaal

Ten derde is eenzaamheid op zich geen probleem, net zo min als pijn op zich een probleem hoeft te zijn. Het is wel vervelend, voor veel mensen is het zelfs het meest ellendige gevoel dat er is, maar het heeft een functie. Het is een signaal dat je in actie moet komen. Een seintje om je te verbinden met anderen. En dat moet je zelf doen. Daar hoef je geen landelijke acties voor op te tuigen. Liever niet zelfs. Wie zich pas eenzaam voelt heeft waarschijnlijk wel behoefte aan steun en troost, maar wie niet leert zelf vorm te geven aan de sociale omgeving, zal altijd afhankelijk blijven van hulp.

Chronische eenzaamheid

Eenzaamheid wordt pas een echt probleem als mensen de vaardigheden niet hebben om hun eigen leven zo vorm te geven dat ze geen last hebben van eenzaamheid. Of als dat door omstandigheden niet meer kan. Maar dan is het ook een giga-probleem. Want eenzaamheid die chronisch is geworden, daar kom je niet zo maar meer van af. Eenzaamheid verandert je persoonlijkheid op een onaangename manier. Je wordt minder goed in staat gezichten te interpreteren. Neutrale gezichten beschouw je sneller als bedreigend. Je wordt angstig, achterdochtig en je trekt je terug. Je wordt dommer. Een achteruitgang van 10 IQ punten is meer regel dan uitzondering. Je hormoonhuishouding raakt in de war, met gevolg dat je het niet fijn vindt om met mensen om te gaan. Al met al is chronische eenzaamheid een aanslag op je hersenen en op je persoonlijkheid.

Kopje koffie?

Dat vraagt om meer dan gezellige huiskamers of uitjes of koffieochtenden. Dat vraagt om de erkenning dat eenzaamheid op elke leeftijd en in elke omstandigheid een bedreiging kan zijn van de gezondheid. Dat vraagt om specialisten die kinderen helpen. En jonge moeders. En mensen op de werkvloer. En ja, ook ouderen. Dat vraagt om deskundigheid om mensen te leren omgaan met zichzelf en met anderen. Om die hersenen, die werkelijk ingrijpend zijn veranderd door eenzaamheid, weer een kans te geven zich te ontwikkelen tot gezonde hersenen. Daar moet je voor geleerd hebben. Een Specialist Eenzaamheid kan dat. En die schenkt daar vast ook wel een kopje koffie bij. 

 

 

 

Start nu met de online cursus Creatief Leven tegen eenzaamheid

 Zoek je een specialist?

beeldmerk veldtocht

 

Faktor5 - opleiding voor professionals rond eenzaamheid