Je wilt nu wel eens serieus weten hoe het zit? Doe dan deze diagnostische test.

Krijg een indicatie van de ernst van de eenzaamheid en (als daar aanleiding toe is) van de hulp die het meest passend is.

Deze test wordt door een extern bureau verwerkt en is volledig anoniem. De uitslag wordt automatisch opgestuurd in de vorm van een rapport met advies.

Met de uitslag is het gemakkelijker te bepalen welke vervolgstap verstandig is.

Zoek je hulp, neem dan het rapport mee, de hulpverlener kan hiermee passende hulp voorstellen.

De test bestaat uit een eenvoudige vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De test kost € 9,95 inclusief BTW.*

Doe nu de test. Er opent een betaalmenu, vervolgens opent de testpagina.


* Disclaimer

Deze Diagnostische Eenzaamheidsvragenlijst is een instrument om te na te gaan:

  • in welke mate er sprake is van eenzaamheid, zo ja
  • welke vorm dat is en
  • welke hulp in dit individuele geval zinvol kan zijn.

Op basis van de uitslag kan een deskundige bepalen welke hulp het best kan worden ingezet en een afgewogen inschatting maken van de kans van slagen.

Wij ontvangen geen subsidie en zijn volledig onafhankelijk.